Quế Võ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

07/12/2018 14:56 Số lượt xem: 335

Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu hỗ trợ giảm nghèo bền vững, trong năm 2018 cơ quan chức năng huyện Quế Võ đã tổ chức 28 lớp đào tạo nghề cho người lao động đạt 100% theo kế hoạch, giải quyết việc làm cho 3.120 lao động, trong đó, xuất khẩu lao động 225 người, tăng 0,2% so với năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn hiện hành giảm còn 1,71%.

Cùng với việc hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội luôn được huyện quan tâm. Năm 2018, huyện tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công giai đoạn 2 năm 2017 có 46 hộ (13 xây mới, 33 sửa chữa), đến nay 33 hộ hoàn thành đã được hỗ trợ 100% kinh phí và 13 hộ có đơn xin rút. Năm 2018 toàn huyện có 82 hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ (65 hộ xây mới, 17 hộ sửa chữa), đến nay 66 hộ hoàn thành, 10 hộ đang xây dựng và 06 hộ chưa khởi công. Theo Quyết định số 1178/QĐ-UBND của UBND tỉnh, toàn huyện có 95 hộ nghèo đủ điều kiện hỗ trợ xây mới nhà ở năm 2018; tại Quyết định số 113/QĐ-MTTQ-BVĐ của Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh, huyện Quế Võ có 70/95 hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí; còn lại 25/95 hộ nằm ngoài danh sách hỗ trợ kinh phí, kết quả đến nay 40/70 hộ đã hoàn thành; 28/70 hộ đang xây dựng và 06/70 hộ chưa khởi công.

UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho 7.391 người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội và đảng viên 40 năm tuổi đảng; 2.462 đối tượng nghèo, 3.068 đối tượng cận nghèo và 12.869 đối tượng người có công trên địa bàn. Tổ chức đi thăm, tặng quà của Chủ tịch nước, của UBND tỉnh, UBND huyện với 8.716 xuất tổng trị giá 3.177.300.000đ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân dịp tết Mậu Tuất 2018./.

H.T