Quế Võ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

19/10/2018 16:00 Số lượt xem: 317

Ngày 19/10, Huyện ủy Quế Võ đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Dự hội nghị có Đồng chí Hoàng Minh Xuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Lê Hồng Phúc, Phó Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ huyện; Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện, các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn; lãnh đạo các ban HĐND huyện, báo cáo viên cấp huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo; báo cáo viên Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện.

Tại hội nghị, Đồng chí Trần Văn Vững, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, theo đó: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2 - 6/10/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tổ chức Hội nghị lần thứ 8 xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị: Thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị cũng đã xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác... Cũng tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thiện, Trưởng khoa Kinh tế - Chính trị, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã thông tin về tình hình thế giới, khu vực tác động đến an ninh quốc gia trong thời gian qua.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau hội nghị này, huyện Quế Võ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần nắm chắc, kịp thời thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng; giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII./.

Quang Hòa - Đài Phát thanh Quế Võ