Quế Võ tập trung gieo cấy 6.900 ha lúa mùa

13/05/2019 16:04 Số lượt xem: 197

Với mục tiêu đẩy mạnh sản xuất vụ mùa gắn với mở rộng sản xuất vụ đông, vụ mùa 2019, huyện Quế Võ triển khai gieo trồng 7.400 ha, trong đó lúa 6.900 ha, rau màu các loại 500 ha. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo nhân rộng việc tích tụ ruộng đất thành cánh đồng mẫu lớn để sản xuất lúa, rau màu hàng hoá chất lượng cao, tập trung gieo cấy chủ yếu là trà mùa trung, bố trí trà mùa sớm hợp lý, tạo điều kiện mở rộng sản xuất cây vụ đông có yêu cầu thời vụ sớm.

Theo kế hoạch, diện tích gieo cấy trà mùa sớm là 300 ha, chiếm 4,3% diện tích, trà mùa trung là 6.600 ha, chiếm 95,7% diện tích. Trên cơ sở chỉ đạo chung, các xã, thị trấn cần căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và kế hoạch sản xuất vụ đông để bố trí cơ cấu trà lúa và giống lúa hợp lý theo hướng mở rộng diện tích trà mùa trung, bố trí trà mùa sớm để gieo trồng cây màu vụ đông có yêu cầu thời vụ sớm như ngô, khoai tây sớm và cây họ bầu bí.

Trà mùa sớm gieo cấy trên đất cao và vàn cao, chủ động nước tưới. Sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn như KD,... đảm bảo thu hoạch trong tháng 9 để trồng các loại cây trồng vụ đông sớm. Trà mùa trung gieo cấy trên các chân đất còn lại, song cần chú ý đưa các giống lúa thuần có thời gian sinh trưởng ngắn và trung bình để gieo cấy trên các chân vàn và vàn cao, các giống lúa lai gieo cấy trên các chân ruộng trũng và vàn trũng.

Các đ.c Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Quế Võ kiểm tra công tác sản xuất nông nghiệp tại Quế Võ

Thời vụ gieo cấy trà mùa sớm, đối với giống KD, Thiên ưu 8 ..., cần gieo mạ sân, mạ khay, mạ dầy xúc trên chân ruộng đất cát pha chủ động nước, thời gian gieo mạ từ 10-15/6/2018, cấy từ ngày 25-30/6/2018, đảm bảo thu hoạch xong trong tháng 9 để trồng cây màu vụ đông sớm. Trà mùa trung, áp dụng phương pháp gieo mạ dược thưa thâm canh để cây mạ to đanh dảnh, mạ ngạnh trê. Đối với chân vàn và vàn cao gieo cấy các giống như Q5, KD, Bắc thơm số 7, Nàng xuân, Thiên ưu 8: gieo mạ từ ngày 15-25/6/2018, cấy từ ngày 01-20/7/2018. Đối với chân vàn trũng cấy các giống Nếp 97, Nếp 87... gieo mạ từ ngày 15-25/6/2018 cấy từ ngày 1-15/7/2018. Đối với chân ruộng trũng tập trung gieo cấy lúa lai các giống Bắc ưu 903 KBL gieo mạ từ ngày 10-20/6/2018, cấy từ ngày 25/6-5/7/2018.

Lúa gieo thẳng: Bắc thơm số 7, Khang dân, Nàng Xuân..., gieo 25/6-5/7/2018 trên những chân ruộng chủ động tưới, tiêu.

Sản xuất vụ mùa do thời vụ nằm trong mùa mưa nên công tác thuỷ lợi cần đặc biệt được chú trọng. Phải đảm bảo có đủ nước làm đất gieo cấy và tưới dưỡng, đồng thời chống úng khi có mưa lớn xảy ra trong giai đoạn từ tháng 7-9. Do vậy các địa phương cần kiểm tra và có biện pháp tu sửa kênh mương nhất là khơi thông hệ thống kênh tiêu liên xã, liên thôn. Chủ động các biện pháp tiêu úng đầu vụ để đảm bảo tiến độ gieo cấy, điều tiết chế độ nước phù hợp với nhu cầu của cây trong từng giai đoạn sinh trưởng nhằm tăng hiệu quả sử dụng nước. Chú ý khoanh vùng và bổ sung hệ thống cống rãnh để đảm bảo tiêu thoát.

Do thời gian từ vụ xuân chuyển sang vụ mùa ngắn vì vậy công tác làm đất được chú trọng, làm đất sớm, làm kỹ theo phương châm gặt đến đâu cày ngay đến đó để đảm bảo phân giải chất hữu cơ tốt tạo điều kiện cho lúa mùa sinh trưởng, phát triển thuận lợi tránh hiện tượng cây lúa sau cấy bị ngộ độc hữu cơ gây vàng lá sinh lý và hạn chế nguồn sâu bệnh từ vụ xuân chuyển sang. Các chân ruộng thu hoạch lúa xuân muộn cần gặt sát gốc để có thể làm đất và cấy lúa mùa được ngay.

Khi chuyển vụ, các địa phương cần chủ động hướng dẫn bà con nông dân áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), chú ý các đối tượng như: bệnh lùn sọc đen phương Nam, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột hại, bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn và bệnh vàng lá sinh lý. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại để chỉ đạo phun trừ đạt hiệu quả. Làm tốt công tác quản lý thuốc BVTV, tăng cường kiểm tra các điểm kinh doanh buôn bán thuốc. Ban quản lý các HTX làm tốt công tác dịch vụ thuốc BVTV phục vụ nông dân.

Sản xuất nông nghiệp luôn nhận được sự quan chỉ đạo của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. UBND tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ giá giống lúa năng suất, chất lượng cao, sản xuất cây trồng hàng hóa tập trung giá trị kinh tế cao, máy móc cơ giới, công chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí mua thuốc trừ rầy lưng trắng trên mạ và lúa gieo thẳng để phòng bệnh lùn sọc đen phương Nam...

Vụ mùa 2019, tỉnh tiếp tục hỗ trợ hỗ trợ giống các vùng sản xuất lúa năng suất cao, chất lượng cao tập trung vụ mùa 2019 gồm các giống Thiên ưu 8, Bác ưu 903 KBL, Bắc thơm số 7, Nếp N97, BM9603, PD2. Ngoài các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hiện hành của tỉnh, UBND huyện còn hỗ trợ cho các xã, thị trấn thuốc diệt ốc bươu vàng (hỗ trợ bằng thuốc) đánh cho toàn bộ diện tích thuộc chân ruộng trũng, vàn trũng (bằng 25% diện tích toàn huyện).

UBND các xã, thị trấn trên cơ sở kế hoạch của huyện, chủ động xây dựng kế hoạch để sớm triển khai chỉ đạo các HTX, tổ hợp tác chuẩn bị mọi điều kiện để phục vụ cho sản xuất được tốt nhất, tăng cường công tác tuyên truyền để cho bà con nông dân tích cực sản xuất. Thực hiện quy hoạch đồng ruộng sau dồn điền đổi thửa, xây dựng vùng sản xuất tập trung, đảm bảo cho việc ứng dụng KHKT và áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất. Hình thành vùng sản xuất hàng hoá lớn đáp ứng nhu cầu thị trường.

Sản xuất vụ mùa có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một vụ có điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất vụ đông tạo ra sản phẩm hàng hoá trong năm, góp phần nâng cao giá trị sản xuất của ngành trồng trọt. UBND huyện yêu cầu các cơ quan chức năng, các ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn cần làm tốt công tác tuyên truyền, tập trung chỉ đạo, thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019./.

D.C