Quế Võ tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2018

09/07/2018 07:48 Số lượt xem: 309

      Ngày 6/7, Phòng Nội vụ huyện Quế Võ phối hợp với Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2018.

     Thời gian qua, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Quế Võ được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhất quán chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo; tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật; thể chế, cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo thành văn bản để triển khai thực hiện. Nhờ vậy, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Quế Võ đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện. Tại buổi tập huấn, các đã được truyền đạt các chuyên đề về: Nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, các đại biểu cũng đa trao đổi, thảo luận những khó khăn và bổ sung kinh nghiệm thực tiễn giữa các địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tôn giáo ở địa phương; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh những hoạt động lợi dụng tôn giáo, qua đó góp phần giữ vững ANCT-TTATXH./.

Quang Hòa (Đài PT Quế Võ)