Quế Võ tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo

10/12/2019 15:49 Số lượt xem: 250

 UBND huyện Quế Võ vừa triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là yêu cầu cấp bách hiện nay (ảnh minh họa)

Theo chỉ đạo, việc triển khai và thực hiện kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT và pháo; đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo; vận động toàn dân giao nộp và tổ chức tiếp nhận, thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT và pháo.

Công tác triển khai phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thiết thực, đúng nội dung yêu cầu của kế hoạch với sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp cùng toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện; đồng thời đảm bảo tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT và pháo đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Kiện toàn Ban chỉ đạo kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo. Chỉ đạo lực lượng Công an huyện, quân sự tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT và pháo theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo, tập trung vận động nhân dân tự nguyện giao nộp các loại VK, VLN, CCHT và pháo. Chủ động tuyên truyền tới từng thôn, xóm, tổ dân phố, cụm dân cư bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác này.

Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đối với các đối tượng được phép trang bị, sử dụng và các cơ sở kinh doanh thu mua, tái chế phế liệu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện và kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý kiên quyết đối với các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo theo quy định của pháp luật. Tổ chức điều tra, truy tố, xét xử công khai, lưu động một số vụ án điển hình nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

UBND huyện giao Công an huyện tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo kiểm tra và vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý VK, VLN, CCHT trong công an nhân dân và các đối tượng được phép trang bị, sử dụng VK, VLN, CCHT thuộc phạm vi quản lý. Chủ động kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ; hướng dẫn, chấn chỉnh đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT và pháo trái phép; bắt giữ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện phối hợp với Công an huyện kịp thời điều tra, truy tố, xét xử lưu động các vụ án liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo nhằm phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung.

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể; các thôn, xóm, khu phố tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo. Chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, tổ chức cho các hộ dân (nhất là các hộ tiểu thương) ký cam kết không vi phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm…/.

BBT