Quế Võ tăng cường công tác cán bộ nữ

09/07/2018 11:14 Số lượt xem: 333

Để phát huy hơn nữa vai trò của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn, các cấp Hội phụ nữ Quế Võ tiếp tục hướng mạnh hoạt động về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát triển hội viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp Hội. Thực hiện tốt công tác xây dựng cán bộ, đảm bảo chất lượng và đủ về số lượng, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ, có năng lực vào các vị trí lãnh đạo. Đồng thời chỉ đạo các cấp Hội xây dựng quy hoạch cán bộ, kịp thời củng cố, kiện toàn bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo Hội khi có sự thay đổi và tiếp tục bố trí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở những nơi còn thiếu để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

 

          Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW năm 2007 của Bộ Chính trị về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phong trào phụ nữ và hoạt động công tác hội phụ nữ ở Quế Võ có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp Hội phụ nữ Quế Võ đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới và công tác phụ nữ cho trên 110.117 lượt cán bộ, hội viên thông qua hơn 680 buổi sinh hoạt, học tập chuyên đề... Các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", “Phụ nữ Quế Võ chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai đồng bộ, hiệu quả với nhiều hoạt động, hình thức phong phú, sáng tạo như truyền thông, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức hội thi, xây dựng các câu lạc bộ, mô hình. Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng và nhân rộng 12 loại mô hình với 180 câu lạc bộ, tổ phụ nữ, thu hút 7.734 hội viên tham gia.

          Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập luôn được các cấp Hội tích cực thực hiện thông qua việc huy động nguồn hỗ trợ vốn vay uỷ thác hộ nghèo, các chương trình, dự án quốc gia. Thực hiện hiệu quả mô hình tiết kiệm với tổng nguồn huy động tiết kiệm hơn 33,6 tỷ đồng, trích làm từ thiện 1,57 tỷ đồng xây mới 24 mái ấm tình thương; đồng thời cho hội viên vay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Phối hợp tổ chức 114 lớp dạy nghề cho 3.458 lượt lao động nữ, giúp đỡ 1.588 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ vươn lên thoát nghèo, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 8,5% năm 2008 xuống còn 2,82% năm 2016.

Cùng với giúp nhau phát triển kinh tế, phụ nữ Quế Võ luôn tích cực, chủ động tham gia công tác xã hội. Trong 10 năm qua, các cấp hội đã giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp 782/1.479 đảng viên nữ (chiếm tỷ lệ 52,9%). Nhiệm kỳ 2010-2015, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở đạt 12,6%, cấp huyện đạt 5,7%. Nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở đạt 13,2%, cấp huyện đạt 14%. Tham gia đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016, cấp xã đạt 24,2%, cấp huyện đạt 8,6%; nhiệm kỳ 2016-2021, cấp xã đạt 22% và cấp huyện 12,5%. Tỷ lệ cán bộ nữ làm lãnh đạo các phòng ban cấp huyện có xu hướng tăng lên, trong đó 2 đồng chí là ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy. Cấp huyện có 6 trưởng ngành, 12 phó ngành là nữ; cấp xã có 1 nữ Bí thư Đảng ủy, 4 nữ Phó Chủ tịch HĐND xã. Đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị luôn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đã chuẩn hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ chung của phụ nữ trên địa bàn.

Khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong công tác Hội

 

          Các cấp Hội luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, nâng số lượng thu hút hội viên toàn huyện lên 28.550 người, tăng 8,1% so với năm 2007; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt 90,7%. Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được các cấp Hội chú trọng thông qua việc phối hợp mở các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, Trung cấp phụ vận, Trung cấp xã hội chuyên ngành phụ nữ cho đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt cấp cơ sở. Nhiệm kỳ 2016-2021, 100% Chủ tịch Hội phụ nữ cấp xã có trình độ THPT, 16/21 người có trình độ Trung cấp Lý luận chính trị, 10/21 có trình độ Trung cấp Phụ vận, 16/21 Chủ tịch Hội có bằng đại học, tăng 71% so với nhiệm kỳ trước. Hàng năm, 100% cán bộ hội từ tổ phó trở lên được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ; trên 98% cán bộ hội, Chi, tổ hội xếp loại vững mạnh, 100% cơ sở Hội xếp loại vững mạnh. Hội phụ nữ huyện liên tục giữ vững đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào phụ nữ tỉnh Bắc Ninh, được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác do các cấp, ngành trao tặng.

          Để phát huy hơn nữa vai trò của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn, thời gian tới các cấp Hội phụ nữ Quế Võ tiếp tục hướng mạnh hoạt động về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát triển hội viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp Hội. Thực hiện tốt công tác xây dựng cán bộ, đảm bảo chất lượng và đủ về số lượng, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ, có năng lực vào các vị trí lãnh đạo. Đồng thời chỉ đạo các cấp Hội xây dựng quy hoạch cán bộ, kịp thời củng cố, kiện toàn bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo Hội khi có sự thay đổi và tiếp tục bố trí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở những nơi còn thiếu để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

          Chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng trong triển khai Nghị quyết; trong công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cán bộ; chú trọng đến quyền bình đẳng của phụ nữ và có tỷ lệ nữ thích hợp theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, nhất là trong các dịp quy hoạch nhân sự cấp ủy, chính quyền, đoàn thể khóa mới với mục tiêu tạo điều kiện cho sự tiến bộ phụ nữ là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của công tác phụ nữ./.

Duy Cảnh