Quế Võ ra quân phát động thực hiện đảm bảo môi trường trong xây dựng nông thôn mới

02/04/2018 14:39 Số lượt xem: 775

     Ngày 01/4, huyện Quế Võ đã chỉ đạo xã Phượng Mao ra quân phát động thực hiện đảm bảo môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

    Mục đích của việc ra quân phát động thực hiện đảm bảo môi trường trong xây dựng nông thôn mới nhằm góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn; tạo môi trường nông thôn “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Qua đó, tăng cường nhận thức và hiểu rõ hơn trong cộng đồng dân cư về tầm quan trọng của việc đảm bảo vệ sinh môi trường nói chung và đảm bảo vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới nói riêng. Đồng thời, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình tiêu biểu trong thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường. Tại buổi ra quân, huyện Quế Võ đã chỉ đạo xã Phượng Mao giao nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể của xã thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường.

   Theo đó, Hội Phụ nữ thực hiện phong trào “Làng 3 sạch”, chăm sóc làm đẹp đường hoa tại khuôn viên khu nhà văn hóa và trục đường các khu dân cư; Đoàn Thanh niên thực hiện khơi thông dòng chảy, xử lý các cống, rãnh thoát nước, quét dọn đường làng ngõ xóm; Hội Nông dân thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh các loại thực phẩm, thực hiện vệ sinh đồng ruộng, thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật và các loại hóa chất khác; Hội Cựu chiến binh tổ chức giám sát việc tập kết, đổ rác thải không đúng quy định; Đối với tổ chức Công đoàn thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường trong khuôn viên cơ quan, đơn vị nơi làm việc vào cuối buổi chiều thứ 6 hàng tuần. Huyện Quế Võ chọn xã Phượng Mao là đơn vị điểm ra quân phát động thực hiện đảm bảo môi trường trong xây dựng nông thôn mới với ý nghĩa Phượng Mao là một trong số xã đạt chuẩn nông thôn mới sớm nhất của huyện. Qua đó nhằm khích lệ cán bộ, công chức cùng toàn thể nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng viêc thực hiện đảm bảo môi trường, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn mới của xã và hướng tới đạt chuẩn đô thị văn minh./.

Quang Hòa (Đài PT Quế Võ)