Quế Võ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4

14/10/2020 08:30 Số lượt xem: 140

Ngày 14/10, tại Trung tâm Chính trị huyện, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Quế Võ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4.

Các đại biểu và học viên dự buổi khai giảng.

Tới dự có đại diện Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Nguyễn Bá Quân, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện; đồng chí Bùi Văn Vinh, UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; đồng chí Nguyễn Duy Tú, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Các đồng chí thành viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện.

Đồng chí Nguyễn Bá Quân, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Quế Võ phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho lớp học.

Trong thời gian học tập, 100 học viên thuộc đối tượng 4 là các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại một số cơ quan, đơn vị của huyện và UBND các xã, thị trấn đã được nghiên cứu các chuyên đề: Về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng - An ninh, về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng - An ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng; An ninh quốc gia; Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia; Biển đảo Việt Nam; Pháp lệnh dự bị động viên; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới... Kết thúc lớp bồi dưỡng, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Quế Võ sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình khóa học cho học viên có đủ điều kiện./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)