Quế Võ hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất vụ xuân

11/03/2019 09:39 Số lượt xem: 155

Với mục tiêu đảm bảo sản xuất vụ xuân năm 2019 trong khung thời vụ tốt nhất, tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, ngay từ cuối vụ đông năm 2018, huyện Quế Võ đã xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2019, quán triệt và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị mọi nguồn lực thuận lợi nhất cho sản xuất.

Phòng NN & PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thực hiện tốt công tác cung ứng giống; xây dựng quy trình kỹ thuật của từng loại giống, tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các hộ nông dân và chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên phối hợp với các địa phương chỉ đạo, thực hiện công tác sản xuất. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Quế Võ chuẩn bị mọi điều kiện thực hiện tốt công tác đổ ải, tưới dưỡng và tiêu nước kịp thời phục vụ sản xuất. Các cơ quan đoàn thể vận động các hội viên tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lồng ghép các hoạt động với các chương trình sản xuất nông nghiệp, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra. Các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch của huyện và thực tế địa phương, chuẩn bị mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, trong đó khuyến khích mở rộng diện tích gieo thẳng ở những vùng chủ động tưới tiêu nước và gieo cấy bằng mạ khay để chủ động thời vụ và đẩy nhanh tiến độ gieo cấy theo kế hoạch.

Việc đưa mạ khay, cấy máy vào sản xuất góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, đảm bảo khung thời vụ tốt nhất (ảnh 1)

Vụ xuân 2019, toàn huyện gieo trồng 7.450 ha, trong đó lúa 6.900 ha và phấn đấu hoàn thành gieo cấy xong trong tháng 02/2019, năng suất bình quân phấn đấu đạt 65-66 tạ/ha. Cây rau màu các loại là 550 ha, trong  đó Ngô 50 ha, lạc 150 ha, khoai tây 200 ha, rau màu các loại 150 ha. Do lịch thời vụ trùng với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đã ảnh hưởng đến tiến độ và kế hoạch đề ra. Tuy nhiên với sự quan tâm sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, cộng với những chính sách hỗ trợ kịp thời của tỉnh nhằm khuyến khích mở rộng sản xuất và tháo gỡ khó khăn kinh phí đầu tư cho các hộ nông dân, huyện đã hỗ trợ 100% kinh phí mua thuốc diệt chuột đánh cho toàn bộ diện tích gieo trồng bảo vệ sản xuất, vì vậy sản xuất vụ xuân năm 2019 Quế Võ đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã chủ động ký hợp đồng với các công ty giống cây trồng, cung ứng đầy đủ và kịp thời 38.605 kg giống lúa các loại, đảm bảo chất lượng cho nông dân. Công tác tập huấn chuyển giao kỹ thuật thâm canh lúa xuân đã được triển khai tới hầu hết các thôn ở 100% số xã, thị trấn. Toàn huyện bắt đầu đổ ải từ 16/01 đến ngày 19/02/2019 đã đổ ải xong 6.900 ha, làm đất đến ngày 23/02/2019 xong 6.900 ha diện tích kế hoạch. Các địa phương bắt đầu gieo mạ trong khung thời vụ tốt nhất, từ 20/01 đến ngày 02/02/2019 đã gieo được 395/395 ha, trong đó mạ khay 120 ha, vượt 500 ha so với vụ xuân năm 2018, mạ dược 275 ha. Việc làm đất được triển khai sớm từ khâu cày ải, đến làm đất gieo cấy và được thực hiện chủ yếu bằng cơ giới, vì vậy đã đẩy nhanh tiến độ làm đất phục vụ cho gieo cấy không có tình trạng mạ chờ ruộng, đến ngày 23/2/2019, toàn huyện đã hoàn thành công tác làm đất được 6.900 ha, đạt 100% kế hoạch. Toàn huyện gieo cấy 100% diện tích ở trà xuân muộn. Do được chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện thuận lợi và khắc phục những khó khăn trong sản xuất, trong đó, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương mở rộng tối đa diện tích gieo thẳng và diện tích cấy bằng mạ khay kết hợp với công tác làm đất bằng cơ giới hóa để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy và chủ động thời vụ sản xuất, vì vậy toàn huyện đã hoàn thành sớm, vượt mức kế hoạch đề ra, hoàn thành thời gian gieo cấy trước 04 ngày (ngày 26/2/2019 đã hoàn thành gieo cấy được 6.900 ha, đạt 100% diện tích kế hoạch) và đến ngày 28/2/2019, toàn huyện gieo cấy được 6.969 ha vượt 69 ha so với kế hoạch. Trong đó gieo thẳng bắt đầu gieo từ 03/02, đến ngày 19/02/2019 đã gieo được 3.050 ha vượt 2.050 ha, so với kế hoạch, tập trung tại các xã Phù Lương, Bằng An, Quế Tân, Mộ Đạo, Yên Giả, Đức Long, Cách Bi, Phù Lương, Đại Xuân... là những xã chủ động tưới tiêu tốt. Lúa cấy bằng mạ khay bắt đầu từ ngày 07/02/2019, mạ dược 10/02/2019, đến ngày 26/2/2019 được 3.850 ha, đạt 100% và vượt chỉ tiêu so với kế hoach, trong đó, diện tích lúa cấy bằng mạ khay đạt 1.300 ha, tập trung chủ yếu tại các xã như Cách Bi, Quế Tân, Việt Hùng, Nhân Hòa, Phượng Mao, Việt Thống, Phù Lương, Đào Viên; diện tích gieo cấy mạ dược được 2.550 ha, tập trung chủ yếu tại các xã như Châu Phong, Ngọc Xá, Đào Viên, Đại Xuân, Việt Thống, Bồng Lai, Chi Lăng, Hán Quảng, Phương Liễu, còn lại 69 ha vượt kế hoạch được hoàn thành gieo cấy xong trong 28/02/2019.

Về cơ cấu giống  KD, Q5 là 1.950 ha, chiếm 28% diện tích, tăng 50 ha; B15:  1.450 ha, chiếm 20,8% diện tích, tăng 100 ha; Tẻ thơm 1.000 ha, chiếm 14,4% diện tớch, giảm 100 ha; TBR 225: 900 ha, chiếm 12,9% diện tích, giảm 50 ha; Thiên ưu:    700 ha = 10% diện tích, tăng 50 ha so; Nếp: 650 ha, chiếm 9,3% diện tích, giảm 50 ha; Giống khác 319 ha, chiếm 4,6% diện tích, tăng 11 ha so với cùng kỳ.

Việc đưa mạ khay, cấy máy vào sản xuất góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, đảm bảo khung thời vụ tốt nhất (ảnh 2)

Sản xuất  rau màu, toàn huyện đã trồng được 535 ha rau màu các loại, đạt 97,3% kế hoạch, trong đó khoai tây xuân 200 ha, tập trung chủ yếu tại các xã: Việt Hùng, Quế Tân, Phù Lương, Nhân Hòa, Đại Xuân, Bồng Lai, Mộ Đạo, Việt Thống... đến nay cơ bản diện tích đã thu hoạch xong, năng suất khoảng 100 - 110 tạ/ha. Ngô 50 ha, tập trung chủ yếu tại Đào Viên, Cách Bi, Chi Lăng... hiện đang trong giai đoạn 5- 7 lá. Lạc 140 ha, chủ yếu tại Châu Phong, Ngọc Xá, Quế Tân, Bằng An, Đại Xuân, Việt Thống... hiện đang trong giai đoạn 3 lá. Rau màu khác 145 ha, hiện đang trong giai đoạn phát triển thân lá, một phần đã cho thu hoạch.

Qua theo dõi, thăm đồng cho thất, từ đầu vụ đến nay, thời tiết thuận lợi đó tạo điều kiện cho nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân, lúa sau cấy bén rễ hồi xanh nhanh, sinh trưởng, phát triển thuận lợi. Hiện nay lúa gieo thẳng đang trong giai đoạn 4 lá và đẻ nhánh; lúa cấy  trong giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh, diện tích lúa được chăm sóc đợt 1 là 6.500 ha, đạt 93,3% diện tích. Toàn huyện đã tập trung diệt chuột từ 10-14/2/2019. Các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện tốt công tác diệt chuột bằng hình thức tập trung, đúng kỹ thuật và đảm bảo theo kế hoạch của UBND huyện. Ngày 12/02/2019 đã cung ứng giao 137.500 gói thuốc trừ rầy lưng trắng Loppy 25WP tới các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và đã phun trừ rầy lưng trắng phòng bệnh lựn sọc đen phương Nam theo kế hoạch, đúng kỹ thuật. Trên mạ phun tập trung từ ngày 13-14/02, trên lúa gieo thẳng phun tập trung từ 20- 28/02.

Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phân loại cụ thể các trà, giống lúa để hướng dẫn nông dân có biện pháp chỉ đạo chăm sóc kịp thời, phù hợp với từng trà, giống, từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Đặc biệt cần chỉ đạo bón đủ lượng, tập trung và cân đối NPK tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi, tăng số bông hữu hiệu, tăng năng suất; hạn chế các đối tượng sinh vật hại trên cây trồng. Cần chú ý các đối tượng sinh vật hại như: Bệnh lùn sọc đen phương Nam, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, rầy nâu và rầy lưng trắng, sâu đục thân... trên lúa và sâu bệnh trên cây rau màu vụ xuân. Chủ động tham mưu đề xuất, hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sinh vật hại kịp thời. Khơi thông dòng chảy các hệ thống kênh tưới, tiêu đảm bảo điều tiết nước hợp lý tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triểnvà tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn xảy ra. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về thâm canh và phòng trừ sinh vật hại cây trồng để nông dân chủ động áp dụng nâng cao hiệu quả sản xuất.

Với những kết quả đạt được, huyện Quế Võ đã đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen trong công tác chỉ đạo gieo cấy, sản xuất vụ xuân 2019./.

D.C