Quế Võ chỉ đạo xã Hán Quảng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017

13/10/2017 13:05 Số lượt xem: 938

      Trong các ngày 12 và 13/10, huyện Quế Võ đã chỉ đạo xã Hán Quảng đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017.

 

     Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ ở xã Hán Quảng  huyện Quế Võ năm 2017 được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu Thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu Cao; xử trí tình huống A2. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ: Trung đội dân quân cơ động xã đánh địch tiến công vào làng. Qua diễn tập, việc xử lý các tình huống trong hội trường các vai diễn đã thể hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình có nhiều sáng tạo, sát với tình hình thực tế của địa phương.

     Về phần thực binh: Trung đội dân quân cơ động xã đánh địch tiến công vào làng có sử dụng vũ khí trang bị, đạn hơi, thuốc nổ. Tuy có những khó khăn về thời tiết, song các thành phần tham gia diễn tập đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nội dung thực binh thể hiện rõ ý định, trình độ kỹ chiến thuật; vận dụng linh hoạt vào điều kiện địa hình thực tế, gắn quá trình luyện tập với thực hành chiến đấu bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị...

     Thông qua diễn tập Xã Hán Quảng đã nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chỉ huy điều hành của chính quyền, công tác tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể địa phư­ơng theo Nghị quyết 28 của Bộ chính trị và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đó là: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành đoàn thể làm tham mưu trong đó cơ quan Quân sự và Công an làm nòng cốt; qua đó còn bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ của địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết thúc cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hán Quảng năm 2017, huyện Quế Võ đã đánh giá rút kinh nghiệm và khen thưởng cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong diễn tập./.

Quang Hòa (Đài PT Quế Võ)

Thời tiết ngày 19/08/2018

Không lấy được dữ liệu từ server