Quế võ chăm sóc cây vụ đông triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân 2018

25/12/2017 09:56 Số lượt xem: 736
    Thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp, thời điểm này nông dân Quế Võ đang tập trung chăm sóc cây màu vụ đông triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2018

     Vụ đông năm 2017 là vụ sản xuất được huyện Quế Võ tích cực chỉ đạo ngay từ đầu vụ, nhất là các cây trồng có giá trị kinh tế cao, đặc biệt sự cần cù lao động của bà con nông dân, nên Đến nay toàn huyện đã gieo trồng được 2.446 ha cây vụ đông, đạt 106,3% kế hoạch, Trong đó: Khoai tây 1.600 ha, đạt 123,1% kế hoạch; Ngô 175 ha, đạt 87,5% kế hoạch; Khoai lang 25 ha, đạt 41,7% kế hoạch; Đậu tương 8 ha, đạt 40% kế hoạch; Bí xanh, bí đỏ 85 ha, đạt 53,1% kế hoạch; Cà chua 22 ha, đạt 36,7% kế hoạch; Cà rốt 42 ha, đạt 105% kế hoạch; Rau, đỗ các loại 489 ha, đạt 106,3% kế hoạch; Khoai tây xuân 235 ha khoai tây xuân. Hiện các loại cây màu vụ đông của Quế võ đang trong thời kỳ phát triển, một số diện tích đã cho thu hoạch như Ngô, rau màu. Vụ xuân năm 2018 huyện Quế võ đưa ra phương hướng tiếp tục ổn dịnh diện tích  lúa chất lượng cao, tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các vùng lúa hàng hóa chất lượng cao gắn với thị trường để tiêu thụ, mở rộng diện tích các loại cây màu có hiệu quả kinh tế cao.. Theo đó huyện lên kế hoạch gieo trồng 7.600 ha trong đó lúa 6900 ha, 100% là trà xuân muộn, rau mầu khác 700 ha. Xây dựng 10 vùng sản xuất lúa theo quy trình an toàn và 5 mô hình sản xuất rau an toàn.

      Cùng với việc tuyên truyền vận động nông dân tập trung cho sản xuất, huyện đã đề ra các giải pháp thực hiện, đồng thời tích cực chỉ đạo các xã, tổ chức tập huấn KHKT, cung ứng giống cho nông dân, cũng như nắm chắc diễn biến của thời tiết, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để chỉ đạo nông dân sản xuất kịp thời và hiệu quả./.

Văn Học (Đài PT Quế Võ)