Quế Tân kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã và đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

23/12/2017 07:53 Số lượt xem: 428

     Ngày 23/12, xã Quế Tân huyện Quế Võ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã và đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

    Tháng 12 năm 1947 chi bộ Quế Tân được thành lập, tiền thân là Đảng bộ xã Quế Tân hiện nay với 8 đảng viên, đánh dấu một bước ngoặt phát triển của Đảng bộ và cũng nhiều lần đổi tên cho phù hợp với nhiệm vụ cách mạng. đến nay Đảng bộ xã Quế Tân đã phát triển với 9 chi bộ trực thuộc và 320 đảng viên. Trong suốt quá trình 70 năm với 22 kỳ đại hội, Đảng bộ xã đã xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy Đảng bộ xã Qué Tân đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cánh mạng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, lập nên những thành tích, chiến công, viết nên những trang sử hào hùng của Đảng bộ. trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc chống Pháp, chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Quế Tân đã có nhiều đóng góp to lớn về sức người, sức của cho tiền tuyến. đã có hàng ngàn người con tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các chiến trường; có 108 người con đã anh dũng hy sinh, 86 đồng chí thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Toàn xã có 8 bà mẹ được nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, có 160 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng, có 281 người được nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến và Huân chương chiến thắng, 433 người được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng 1 và hạng 2. Nhân dân và cán bộ xã Quế Tân được tặng thưởng Huân chương khán chiến hạng 3, huân chương lao động hạng 3, cùng nhiều giấy khen, bằng khen do các cấp trao tặng. Bước vào thời kỳ đất nước thồng nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quế Tân luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần cách mạng, vượt lên mọi khó khăn thách thức, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phẩn động. Tập trung khắc phục khó khăn, phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế, đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày một giầu mạnh. Đặc biệt trong 5 năm gần đây, Đảng bộ và nhân dẫ xã Quế Tân đã đạt được ngững thành tựu rất đáng phấn khởi. mức tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 10,5%, thu nhập bình quân đàu người từ 17 triệu đồng/người/năm, năm 2010 tăng lên 37,1 triệu đồng/người/năm, năm 2017chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, được tập trung chỉ đạo thực hiện, xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017….Cũng tại lễ kỷ niệm, Đảng bộ xã Quế Tân đã tổ chức đón nhận Bằng danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong năm 

Văn Dương( Đài PT Quế Võ)

Thời tiết ngày 20/10/2018

Không lấy được dữ liệu từ server