Phát biểu của đồng chí Hoàng Minh Xuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ (tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Quế Võ khóa XIX)

15/07/2020 15:07 Số lượt xem: 224

Toàn văn nội dung phát biểu của đồng chí Hoàng Minh Xuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ (tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Quế Võ khóa XIX, ngày 14/7/2020).

Đồng chí Hoàng Minh Xuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ phát biểu tại kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Kính thưa: Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy !

Kính thưa: Chủ tọa kỳ họp !

Kính thưa: Các ông, bà đại biểu HĐND tỉnh cử tại huyện !

Kính thưa: Các ông, bà đại biểu HĐND huyện !

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong huyện !

Theo nội dung chương trình của kỳ họp, UBND huyện Quế Võ đã trình HĐND huyện xem xét, thảo luận các nội dung chuyên đề và báo cáo thường kỳ 6 tháng đầu năm 2020, gắn với yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước tại địa phương. Qua thảo luận, các đại biểu HĐND huyện đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trọng tâm và mang tính trách nhiệm. Thay mặt UBND huyện, tôi trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND huyện và cử tri đã có nhiều ý kiến đóng góp xác đáng đối với các nội dung UBND huyện trình tại kỳ họp. Với trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, tôi sẽ chỉ đạo, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện nghiêm túc trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu !

6 tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Với phương châm vừa chống dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện; sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; UBND huyện đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng chống dịch covid19 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đạt được nhiều kết quả. Tôi xin nhấn mạnh một số điểm nổi bật:

1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19: UBND huyện thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. (Huyện đã ban hành trên 97 văn bản các loại để chỉ đạo, quán triệt tổ chức thực hiện. Tổ chức tuyên truyền hàng ngàn lượt trên hệ thống Đài phát thanh huyện và đài truyền thanh cơ sở, cấp phát 86.238 tờ rơi, pano, áp phích, băng zon tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19. Thành lập 8 Tổ công tác của HĐND huyện; UBND huyện thành lập 20 Tổ kiểm tra giám sát Ban chỉ đạo các xã, thị trấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19; 5 Tổ kiểm tra thực hiện tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh không thuộc các loại hàng hoá, dịch vụ thiết yếu ở 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thành lập 03 Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện; 46 chốt kiểm soát dịch cấp xã ở 21/21 xã thị trấn…) Kết quả đến nay, trên địa bàn toàn huyện không có ca nào bị dương tính với Covid-19, các trường hợp cần phải theo dõi, quản lý, cách ly đều được đưa đi cách ly tập trung, cách ly tại cơ sở y tế, nơi cư trú và tại gia đình được kịp thời.

2. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội :

- 6 tháng đầu năm tổng sản phẩm GRDP theo giá so sánh 2010 là 4.012,57 tỷ đồng, mặc dù giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng khá cao trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,2%; khu vực Công nghiệp - Xây dựng chiếm 58,8%; khu vực Dịch vụ chiếm 31%.

- Hoạt động sản xuất nông nghiệp mặc dù gặp khó khăn do diến biến bất thường của thời tiết, song sản xuất vụ xuân năm 2020 huyện Quế Võ đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên 1ha canh tác theo giá hiện hành đạt 78,1 triệu đồng tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2019.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới:  Huyện đã xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thôn, khu dân cư kiểu mẫu. Triển khai chương trình mỗi xã phường một sản phẩm.

- Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, công tác cấp phép xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình được quan tâm thực hiện. Đã hoàn thiện Đề án nâng cấp đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ) là đô thị loại IV trình Bộ Xây dựng công nhận.

- Thực hiện tốt việc tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm tra, xử lý các bến bãi tập kết vật liệu trái phép vi phạm Luật đê điều, Luật phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện.

- Lĩnh vực văn hóa -xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: Chỉ đạo làm tốt công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nội dung chương trình dạy học theo hướng dẫn điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh vào lớp 6 THCS Nguyễn Cao, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm, Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, quan tâm, động viên, chăm sóc các đối tượng người cao tuổi, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn.

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, thanh tra - tư pháp được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm còn một số tồn tại, hạn chế, như trong báo cáo đã nêu.

Kính thưa các đại biểu và cử tri !

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhằm tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế như trong báo cáo đã nêu. Các giải pháp đã được nêu trong báo cáo của UBND huyện và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại kỳ họp, tôi nhấn mạnh vào một số nhóm giải pháp như sau:

1. Lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn:

Tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Chú trọng phát triển chăn nuôi đẩy nhanh quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn, gia tăng số lượng gia cầm, trâu, bò. Kiểm soát chặt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không để tái nhiễm dịch tả lợn Châu Phi. Triển khai thực hiện chương trình OCOP; Đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững; xây dựng mô hình xã, thôn nông thôn mới nâng cao; phát triển hợp tác xã, phát huy vai trò kinh tế hộ và kinh tế tư nhân và đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2020; tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn, xử lý vi phạm luật đê điều và pháp lệnh khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi.

2. Về xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị

Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại 4 một cách vững chắc; Thực hiện có hiệu quả các định hướng của chương trình phát triển đô thị, đẩy nhanh tiến độ nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, đánh giá mức độ đạt để xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư các tiêu chí thành lập Thị xã.

3. Lĩnh vực Tài chính - ngân sách

             Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính trong điều kiện dự báo thu ngân sách sẽ giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020, thu hồi về ngân sách nhà nước dành nguồn lực cho các nhiệm vụ cấp bách khác. Tăng cường công tác quản lý đầu tư công, thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư trung hạn; tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thi công xây dựng công trình, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020.

4. Lĩnh vực quản lý Tài nguyên và môi trường

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và kiên quyết xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực khai thác đất trái phép trên địa bàn huyện. Thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý đất đai. Tập chung giải quyết vướng mắc công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 3 đơn vị: xã Phượng Mao, Phương Liễu và thị trấn Phố Mới; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt đấu giá QSD đất các dự án trên địa bàn. Quyết liệt trong chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giao đất dân cư dịch vụ cho người dân tại các xã Ngọc Xá, Nhân Hòa.

5.  Lĩnh vực Văn hóa xã hội

Chỉ đạo thực hiện tổng kết năm học, triển khai nhiệm vụ năm học mới; xây dựng Kế hoạch khai giảng, kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; làm tốt công tác tuyên truyền phân luồng, hướng nghiệp học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, THPT. Triển khai thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2020; chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; các quy định về an toàn vệ sinh lao động. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, thực hiện tốt việc bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ và nhân dân, làm tốt công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống, phát hiện và khống chế không để dịch lớn xảy ra, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh. Tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

6. Lĩnh vực Nội chính:

Chỉ đạo quyết liệt các ngành, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời KN, TC, kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài, các vụ việc phát sinh theo Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 28/02/2020; không để xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp trên địa bàn huyện. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng GDQP toàn dân, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ của các lực lượng. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch nắm tình hình phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình trên tất cả các lĩnh vực an ninh chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, tư tưởng và an sinh xã hội, kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến ANTT, tập trung giải quyết, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

7. Công tác tổ chức xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội; Thực hiện thanh tra công vụ, siết chặt kỷ luật hành chính. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh v/v tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 và các năm tiếp theo, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp huyện và bộ phận một cửa cấp xã hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tập trung xây dựng, triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật. Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ sau Đại hội Đảng cấp cơ sở.

 Kính thưa các đại biểu và cử tri !

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, ngoài sự cố gắng của UBND huyện, UBND huyện mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo thường xuyên của Huyện uỷ, giám sát của HĐND, các Ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện; sự phối hợp của Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân, sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân trong huyện để UBND huyện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quế Võ lần thứ XVIII đề ra.

Kính chúc các đại biểu và toàn thể cử tri sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn !

Đức Ninh - Quang Hòa - Minh Tuấn (Tổng hợp)