Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quế Võ (tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Quế Võ khóa XIX)

15/07/2020 15:05 Số lượt xem: 199

Toàn văn nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quế Võ (tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Quế Võ khóa XIX, ngày 14/7/2020).

Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quế Võ phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp !

Kính thưa các vị Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện;

Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu dự kỳ họp !

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong huyện !

Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XIX, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ, tôi xin trân trọng gửi tới các vị đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh ứng cử tại huyện, các đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong huyện lời chào, lời chúc sức khỏe. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp !

Kính thưa các vị đại biểu !

Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, bên cạnh những thuận lợi chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng không nhỏ về mọi mặt đối với tỉnh Bắc Ninh nói chung và huyện Quế Võ nói riêng, song dưới sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự điều hành kịp thời, quyết liệt, hiệu quả của UBND, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, đặc biệt sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, chúng ta vẫn đạt được một số kết quả quan trọng.

- Đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm vừa bảo đảm phòng chống dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

- Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả, nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các Kết luận của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

 - Hoàn thiện Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Quế Võ là đô thị loại IV.

- Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo, hỗ trợ và đạt kết quả tích cực. Tích cực củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời triển khai đề án mỗi xã, phường một sản phẩm.

- Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, truyền thanh từng bước phát triển; công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm. Triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội.

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; thực hiện các kết luận, quyết định sau thanh, kiểm tra được thực hiện đảm bảo quy định pháp luật; an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội được củng cố và giữ vững.

- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt đã chỉ đạo tổ chức thành công 47/47 chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng thời gian, kế hoạch đã đề ra và làm tốt việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX dự kiến diễn ra đầu tháng 8/2020.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện đã nỗ lực đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020.

Kính thưa các vị đại biểu

Bên cạnh những kết quả tích cực, nổi bật nêu trên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo.

Tại kỳ họp này, tôi đề nghị các ông bà đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, làm rõ các nguyên nhân; nhất là những nguyên nhân chủ quan liên quan đến ý thức trách nhiệm, sự quản lý, điều hành của các cấp, các ngành và người đứng đầu các cấp, các ngành trong quá trình thực thi nhiệm vụ, từ đó xây dựng giải pháp nhằm sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại, quyết tâm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của năm 2020 ở mức cao nhất, không điều chỉnh mục tiêu đã đề ra.

Kính thưa các vị đại biểu ! Thưa toàn thể kỳ họp !

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ huyện và Nghị quyết của HĐND huyện năm 2020 đã đề ra, do vậy, tôi đề nghị HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Củng cố, kiện toàn bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp sau Đại hội Đảng, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả nhằm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chuẩn bị tốt điêug kiện để tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hai là: Tập trung lãnh đạo,chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2020; Tích cực triển khai thực hiện chủ đề của huyện năm 2020: Quế Võ Đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, đẩy nhanh phát triển đô thị, xây dựng huyện Quế Võ trở thành thị xã”. Đặc biệt chú trọng thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả - vừa phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu phấn đấu cao cao nhất.

Ba là: Phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện; nâng cao chất lượng giám sát, tiếp xúc cử tri, thẩm định các tờ trình, báo cáo, chất vấn, trả lời chất vấn và quyết nghị các nội dung theo qui định tại kỳ họp.

Bốn là: Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp, phát huy những kết quả đạt được khắc phục những tồn tại hạn chế, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện. Trong đó lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể là: Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực (đất đai, tài nguyên - môi trường, tài chính, xây dựng cơ bản... đặc biệt là quản lý chặt chẽ đất nông nghiệp, ao hồ); Đẩy mạnh xây dựng cơ bản - giải ngân vốn xây dựng cơ bản trước ngày 30/9/2020; Giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai (các dự án giao thông và hạ tầng đô thị, các dự án đất dân cư dịch vụ, đất đấu giá); Tập trung cao cho công tác chuẩn bị đầu tư các công trình quan trọng của huyện (Trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện tại khu vực quy hoạch mới, Đền thờ Danh nhân Nguyễn Cao, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện...); Tăng  cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả của chính quyền và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu trong việc thực thi công vụ.

Năm là: Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phối hợp, tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kính thưa quý vị đại biểu; thưa cử tri và nhân dân!

Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ thảo luận xem xét nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thẳng thắn, nghiêm túc, xem xét sự cần thiết, tính hợp pháp và tình hình thực tế gắn với các nhiệm vụ giải pháp khả thi để nghị quyết thông qua được thực hiện có hiệu quả.

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng huyện Quế Võ phát triển vững chắc.

Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ, xin kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp cùng toàn thể cử tri và nhân dân huyện nhà sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

Đức Ninh - Quang Hòa (Tổng hợp)