Những gam mầu sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở Quế Võ

21/01/2019 17:07 Số lượt xem: 243

Cùng với những thành công trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2018 phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Quế Võ tiếp tục được triển khai đồng bộ, sâu rộng, được cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần kiến tạo những gam mầu sáng trong diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn nơi đây, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của huyện đề ra.

Nét mới trong năm 2018 vừa qua là ngay từ tháng 6, được sự nhất trí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Quế Võ đã triển khai bình xét sớm công tác xây dựng đời sống văn hóa, trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Làng văn hóa đối với 23/24 thôn thuộc 6 xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018. Đến đợt bình xét cuối năm, toàn huyện đã có 37.592/40.812 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 92,11% tổng số hộ dân. 104/111 làng, khu phố đạt danh hiệu Làng văn hóa, Khu phố văn hóa (đạt 93,6%, năm 2017 đạt 90,9%). 106/142 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt công sở văn hóa.

Các hoạt động văn hóa thể thao tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân Quế Võ (ảnh 1: Đại hội TDTT huyện Quế Võ lần thứ 8 năm 2018 thu hút đông đảo người dân tham gia)

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Theo thống kê năm vừa qua, toàn huyện có 1.341 đám cưới, tất cả thực hiện đúng luật hôn nhân và gia đình, được tổ chức gọn nhẹ tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình và phù hợp với quy ước của thôn, làng. Đối với việc tang, cùng với chính sách hỗ trợ hỏa táng của tỉnh, tại nhiều địa phương trong huyện đã có những cách làm hay như hỗ trợ thêm kinh phí hỏa táng, cộng với sự vào cuộc tích cực của các ban ngành, đoàn thể cơ sở, đồng thời phát huy uy tín của dòng tộc trong công tác tuyên truyền vận động và sự gương mẫu của gia đình cán bộ, đảng viên đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Qua đó đã giúp Quế Võ có bước tiến vượt bậc, đứng thứ 4 toàn tỉnh về thực hiện điện táng, hỏa táng với 291/744 đám tang thực hiện hỏa táng trong năm 2018, đạt tỷ lệ 39,1%, tăng 12,3% so với năm 2017. Không những thế, các đám tang đều thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước, quy ước của địa phương, việc sử dụng vòng hoa cơ bản được hạn chế, đã có 382 đám thực hiện vòng hoa luân chuyển, các hủ tục lạc hậu được xóa bỏ.
 Đối với công tác quản lý lễ hội, trên địa bàn huyện có 73 lễ hội truyền thống và hội làng, hàng năm diễn ra trên 20 lễ hội lớn nhỏ. Các lễ hội đều được cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc theo quy định từ việc thành lập Ban tổ chức lễ hội, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình đến công tác giữ gìn trật tự trị an, mỗi nơi thờ tự (đình, chùa, đền, lăng...), di tích lịch sử văn hóa đều không đặt quá 3 hòm công đức, đảm bảo không gian sinh hoạt lễ hội, tín ngưỡng tâm linh của người dân được diễn ra an toàn, lành mạnh, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Trong năm huyện đã tu bổ 5 di tích văn hóa theo chương trình mục tiêu của ngành văn hóa tỉnh, tham mưu đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp cho 6 di tích trong năm 2019. Bên cạnh đó, các họat động, phong trào văn nghệ quần chúng cũng luôn được chú trọng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong nhân dân. Quế Võ hiện đang duy trì 130 Câu lạc bộ, đội văn nghệ tại 100% các thôn, khu phố, trong đó 71 CLB quan họ, 22 CLB hát chèo hoạt động thường xuyên, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa các khu dân cư.

ảnh 2: Đồng diễn võ thuật tại đại hội TDTT huyện Quế Võ năm 2018)

Có thể khẳng định, việc kiến tạo đời sống văn hóa mới trên địa bàn Quế Võ không chỉ góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc mà còn tạo nền tảng tư tưởng xã hội mạnh mẽ, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực diễn ra trong đời sống xã hội. Bởi thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội không những tiết kiệm được tiền của, thời gian, công sức của nhân dân, xã hội mà còn thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đặc biệt là nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng những giá trị chuẩn mực đạo đức trong cán bộ đảng viên và nhân dân toàn huyện.

Thời gian tới, Quế Võ tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò các thiết chế văn hóa cơ sở, vai trò các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, để mỗi đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện nếp sống văn hóa mới. Qua đó nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong nhân dân, đồng thời phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Quế Võ trở thành một đô thị văn minh, hiện đại./.

N.D