Nhanh chóng ổn định bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, đưa hoạt động của Trung tâm vào nề nếp (*)

26/10/2018 15:27 Số lượt xem: 286

Lời BBT: Ngày 25/10/2018, UBND huyện Quế Võ tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. Tại buổi công bố, đồng chí Hoàng Minh Xuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã có bài phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Lãnh đạo và cán bộ, viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. BBT Cổng Thông tin điện tử huyện Quế Võ trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND huyện.

Kính thưa các quý vị đại biểu

Thưa toàn thể các đồng chí

Thực hiện Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc sáp nhập trạm chăn nuôi và thú y thuộc Chi cục chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, thuộc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Ninh và trạm khuyến nông thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố, hôm nay, UBND huyện trọng thể tổ chức công bố Quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quế Võ.

Thay mặt Lãnh đạo huyện, tôi xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. Và cũng xin chúc mừng các đồng chí vừa được nhận quyết định bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của cơ quan.

Thưa toàn thể các đồng chí

Là một đơn vị sự nghiệp công lập, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quế Võ được thành lập và đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập và kế thừa nhiệm vụ chuyên môn của ba cơ quan là Trạm khuyến nông, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm chăn nuôi và thú y trước đây. Có thể nói, đây là mô hình mới với chủ trương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo sự chủ động, liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn với người dân trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông và dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp khác tại địa phương.

Trước đây, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quế Võ do ba cơ quan khác nhau thực hiện, chịu sự quản lý, chỉ đạo của UBND huyện, Sở Nông nghiệp&PTNT và các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp. Hiện nay nhiệm vụ của Trạm khuyến nông, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm chăn nuôi và thú y được tập trung về một đầu mối là Trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Điều này sẽ tạo thuận lợi hơn trong công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện trao Quyết định bổ nhiệm Ban lãnh đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện

Ngay sau buổi ra mắt hôm nay, tôi đề nghị đơn vị nhanh chóng sắp xếp tổ chức, ổn định bộ máy, xây dựng nội quy, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho cán bộ trong cơ quan, đưa hoạt động của Trung tâm vào nề nếp. Đồng thời, tôi đề nghị Ban lãnh đạo Trung tâm cùng toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Trên lĩnh vực Khuyến nông tiếp tục xây dựng và trình duyệt kế hoạch khuyến nông trên địa bàn huyện. Tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật theo các chương trình, dự án khuyến nông vào sản xuất đại trà trên địa bàn. Xây dựng các mô hình trình diễn, tổ chức tham quan học tập các điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi cho cán bộ cơ sở và bà con nông dân.

Nâng cao hiệu quả quản lý, hướng dẫn, bồi dư­ỡng nghiệp vụ, thông tin kinh tế thị trường cho cán bộ khuyến nông cơ sở, đồng thời giám sát, kiểm tra và đôn đốc mạng l­ưới khuyến nông cơ sở hoạt động có hiệu quả. 

Lĩnh vực Chăn nuôi - thú y, tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, các đề tài ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được UBND huyện phê duyệt; triển khai các chương trình tập huấn, hội thảo, các mô hình trình diễn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về chăn nuôi thú y trên địa bàn huyện.

Tăng cường phổ biến cho nông dân thực hiện các quy trình kỹ thuật sản xuất thâm canh vật nuôi, thủy sản, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, thủy sản theo chủ trương của nhà nước. Chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn, quản lý và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho mạng lưới thú y cơ sở.

Tổ chức thực hiện hiệu quả các dịch vụ cung ứng vật tư kỹ thuật nông nghiệp bao gồm giống vật nuôi, thuốc thú y, thú y thủy sản, công cụ nông nghiệp. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tham gia thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật pháp về thú y, thủy sản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động có liên quan trên địa bàn.

Lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Xây dựng phương án, quy trình kỹ thuật về trồng trọt - bảo vệ thực vật phù hợp với điều kiện và yêu cầu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Chú trọng công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình dịch hại trên cây trồng, trước mắt là đối với cây trồng vụ đông 2018-2019, thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương và Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh. Hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật để tạo ra các sản phẩm nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh và huyện thực hiện các đợt kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng trên địa bàn huyện, kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản trên địa bàn.

Kiện toàn và hướng dẫn hoạt động của mạng lưới Bảo vệ thực vật cơ sở, bồi dưỡng, tập huấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho các hộ nông dân. Đề nghị UBND các xã, thị trấn, các phòng ban ngành, đoàn thể, nhất là phòng Nông nghiệp&PTNT huyện tăng cường phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện để Trung taam dịch vụ nông nghiệp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một lần nữa tôi mong Ban lãnh đạo Trung tâm cùng toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan không ngừng nỗ lực, tâm huyết, đoàn kết, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn./.

(*) Đầu đề do BBT đặt

BBT