Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ tổ chức giao ban với các tổ chức Hội, đoàn thể cấp huyện nhận ủy thác kỳ 5 năm 2020

10/09/2020 09:10 Số lượt xem: 85

Ngày 09/9, Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ tổ chức Hội nghị giao ban với các Hội, đoàn thể cấp huyện nhận ủy thác nhằm đánh giá kết quả hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác kỳ 4 và triển khai nhiệm vụ kỳ 5 năm 2020.

Hội nghị giao ban và tập huấn nghiệp vụ cho Trưởng thôn và Ban quản lý tổ về tín dụng chính sách tại xã Phượng Mao.

Trong kỳ 4 năm 2020, Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Hội, đoàn thể của huyện triển khai thực hiện tốt nội dung văn bản liên tịch đã ký kết và nhiệm vụ được Ngân hàng CSXH tỉnh, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện giao. Mặc dù trong kỳ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với sự nỗ lực của các đơn vị nhận ủy thác các cấp và Ngân hàng CSXH huyện đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Đến ngày 31/8/2020, tổng dư nợ uỷ thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 406,3 tỷ đồng với 369 Tổ tiết kiệm và vay vốn và 13.184 khách hàng còn dư nợ... Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, đề ra biện pháp khắc phục tồn tại và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động kỳ 5 năm 2020. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác trên địa bàn huyện Quế Võ, thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện và các tổ chức Hội, đoàn thể của huyện tiếp tục tuyên truyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay, theo dõi, quản lý vốn và huy động tiền gửi; thực hiện tốt các nội dung đã thoả thuận tại hợp đồng ủy thác, hợp đồng uỷ nhiệm đã ký kết. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn hộ vay gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định; tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Quế Võ./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)