Nâng tầm công tác quản lý, bảo vệ môi trường ở Quế Võ

07/08/2018 17:13 Số lượt xem: 457

Thời gian qua công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện luôn được các cấp, các ngành quan tâm, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được tăng cường, chất lượng môi trường trên địa bàn huyện có cải thiện. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, đang là vấn đề đặt ra đối với sự phát triển bền vững của địa phương.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, ngày 25/2/2014 Huyện ủy Quế Võ đã ban hành Nghị quyết số 46-NQ/HU về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2014-2020. Trong quá trình triển khai, ngoài việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, UBND huyện Quế Võ đã thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết đến từng xã, thị trấn; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Luật bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Khu đô thị mới Tây hồ, điểm nhấn trong cảnh quan môi trường ở Quế Võ.

Mục tiêu cơ bản Quế Võ tập trung ưu tiên là giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn do lượng rác thải sinh hoạt thải ra rất lớn (khoảng 80 tấn/ngày) khi chưa có biện pháp xử lý triệt để. Từ năm 2014, một số xã, thị trấn đã có cán bộ làm công tác môi trường. Toàn huyện hiện có 09 xã có cán bộ chuyên trách về môi trường, 12 xã cán bộ địa chính kiêm nhiệm làm công tác môi trường. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo hình thức xe gom đẩy tay, đồng thời ký Hợp đồng với các doanh nghiệp vận chuyển rác từ các thôn về khu xử lý tập trung của tỉnh tại xã Phù Lãng.

Đến nay toàn bộ 111/111 thôn, khu phố trong huyện đã thành lập các tổ, đội vệ sinh môi trường, thực hiện thu gom thải hàng ngày hoặc ít nhất 02 ngày/lần, tập kết tại một địa điểm phù hợp để doanh nghiệp đến chuyển rác về khu xử lý tập trung tại của tỉnh, đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm và hầu như không còn xảy ra tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định. Nguồn kinh phí để chi cho tổ, đội vệ sinh môi trường chủ yếu lấy từ nguồn thu phí vệ sinh các hộ gia đình trên địa bàn. UBND huyện đã xin cấp trên hỗ trợ kinh phí bổ sung thêm 698 xe gom rác đẩy tay cho 21 xã, thị trấn, khắc phục tình trạng thiếu xe gom và rác thải đổ đống xuống điểm tập kết.

Cùng với tập trung khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, công tác thẩm định và phê duyệt bản cam kết, kế hoạch, đề án bảo vệ môi trường, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường luôn được UBND huyện chú trọng. Ba năm qua, UBND huyện đã phê duyệt 147 bản cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Công an huyện kiểm tra 57 cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn, qua đó đã xử lý vi phạm hành chính đối với 03 đơn vị. Phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh kiểm tra việc chấp hành Luật bảo vệ môi trường đối với 25 đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trong các khu công nghiệp. Ngoài ra, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác quản lý về môi trường trên địa bàn, kịp thời xử lý những sự cố môi trường phát sinh như việc đổ trộm chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại tại xã Yên Giả, Mộ Đạo, Đào Viên…

Ra quân làm sạch môi trường tại kênh tiêu trạm bơm Phúc Lộc xã Châu Phong

Thời gian tới, Quế Võ xác định tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về bảo vệ môi trường, gắn với chương trình phối hợp giữa các ngành và đoàn thể quần chúng để có sự chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm theo từng địa phương, đơn vị còn tồn tại về môi trường và theo từng thời điểm, giai đoạn chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Áp dụng tiêu chí môi trường trong công tác thi đua khen thưởng; công bố công khai hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo dư luận xã hội lên án nghiêm khắc đối với những hành vi đó. Ban hành quy định về mức thu phí thu gom rác thải sinh hoạt, xây dựng Kế hoạch thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2018-2020.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp xã, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho các cơ quan quản lý về bảo vệ môi trường các cấp, chú trọng cấp xã. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp, cửa hàng xăng dầu, các công ty, doanh nghiệp nhỏ lẻ trên địa bàn, tập trung kiểm tra các trang trại, các hộ chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm trong khu dân cư. Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường của các Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh đóng trên địa bàn./.

D.C