Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách ở Quế Võ

13/03/2019 15:34 Số lượt xem: 138

Đến hết năm 2018, tổng dự nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quế Võ- Bắc Ninh đạt mức 345 tỷ 111 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch chỉ tiêu giao và tăng 19 tỷ 826 triệu đồng so với cùng kỳ 2017, với 4 tổ chức Hội đoàn thể tham gia làm uỷ thác, 371 Tổ tiết kiệm và vay vốn và trên 13 nghìn hộ còn dư nợ. Trong đó nổi bật là dư nợ cho vay theo chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường hơn 114 tỷ đồng; cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo hơn 127 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm hơn 16,5 tỷ đồng, bao gồm cả chương trình tín dụng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 900 triệu đồng. Hoạt động tín dụng chính sách ở Quế Võ đã đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Trên thực tế, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Quế Võ với địa bàn hành chính rộng (21 xã, thị trấn), dân số đông, dư nợ cao, hộ vay vốn nhiều, hoạt động tín dụng chính sách ở Quế Võ vẫn còn không ít tồn tại khi một số cơ sở, tổ chức Hội đoàn thể xã, thị trấn chưa thực sự tích cực trong công tác quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng uỷ thác; tình trạng nợ quá hạn vẫn phát sinh tại một số Tổ tiết kiệm và vay vốn, lãi tồn đọng, tỷ lệ Tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm thấp, hoạt động chưa ổn định; một số hộ vay vốn chưa chấp hành đúng quy định về sử dụng vốn vay... nên nguồn vốn có lúc, có nơi sử dụng đạt hiệu chưa quả cao. Năm 2018 mặc dù tỷ lệ nợ quá hạn giảm hơn so với cùng kỳ 2017, song vẫn ở mức 565 triệu đồng, bằng 0,16% tổng dư nợ.

Chính sách mới về vay vốn từ ngân hàng CSXH giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư sản xuất kinh doanh

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, hạn chế thấp nhất tình trạng nợ quá hạn, đồng thời xác định việc nâng cao chất lượng tín dụng là nhiệm vụ cấp thiết đặt ra, NHCSXH huyện Quế Võ đã xây dựng và triển khai “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Phòng giao dịch” với mục tiêu xây dựng giải pháp đồng bộ trong công tác tổ chức và triển khai thực hiện để từng bước nâng cao chất lượng tín dụng tại địa bàn huyện. Trọng tâm là làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động tín dụng chính sách, về trách nhiệm của hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích và nghiêm túc chấp hành nghĩa vụ trả nợ, trả lãi khi đến hạn. Đưa nội dung đánh giá và nâng cao chất lượng tín dụng vào thành nội dung chủ đạo tại các kỳ họp Ban đại diện huyện, họp giao ban Hội, đoàn thể huyện định kỳ. Qua đó nêu cao trách nhiệm của thành viên BĐD huyện, nhất là thành viên là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn vào kết quả chất lượng tín dụng tại cơ sở.

Chủ động sắp xếp, phân công cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn xã phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương, đảm bảo tạo động lực, phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ. Đồng thời, phân công thành viên Ban giám đốc đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với từng xã, nhằm kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ cán bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh tại địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo cán bộ rà soát, kiểm tra, phân tích số liệu báo cáo chi tiết đến từng Tổ tiết kiệm và vay vốn, Hộ vay để phát hiện các món vay nghi ngờ xấu. Từ đó, có biện pháp phòng ngừa từ xa như  kiểm tra trực tiếp, phối hợp với Tổ trưởng thu lãi và vận động hộ vay tham gia tiết kiệm đều hàng tháng...

Đối với nợ quá hạn sẽ thực hiện phân tích từng món để có biện pháp xử lý riêng. Chỉ đạo cán bộ bám sát, phối hợp chặt chẽ với các Tổ tiết kiệm và vay vốn, các Hội đoàn thể đôn đốc, vận động thường xuyên đến khi xử lý xong. Một số trường hợp vướng mắc, đề nghị Hội cấp xã báo cáo Chủ tịch UBND và Hội cấp huyện xã vào cuộc đôn đốc. Đối với trường hợp có khả năng trả nợ nhưng có biểu hiện chây ỳ, NHCSXH huyện sẽ khởi kiện ra Toà án nhân dân huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

Về giải pháp nâng cao chất lượng các Tổ tiết kiệm và vay vốn, thông qua nắm bắt hoạt động thực tế của từng Tổ, kết hợp rà soát, phân tích số liệu hoạt động hàng tháng, NHCSXH huyện phân tích nguyên nhân các Tổ xếp loại yếu kém như: Nợ quá hạn cao, không tham gia giao dịch xã, tỷ lệ thu lãi thấp, tỷ lệ thành viên gửi tiết kiệm Tổ thấp..., từ đó, cùng Hội cấp xã và UBND cấp xã có biện pháp củng cố kịp thời./.

N.D