Mặt trận Tổ quốc huyện Quế Võ phát huy vai trò đại đoàn kết toàn dân

14/03/2019 16:04 Số lượt xem: 175

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước… là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quế Võ những năm qua.

Để phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong phát triển kinh tế xã hội, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Quế Võ đều xây dựng Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội. Trong đó tập trung tiến hành giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với những lĩnh vực  được dư luận nhân dân quan tâm như: Quản lý, sử dụng đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo…, đồng thời tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo nội dung các văn bản của UBND huyện có tác động ảnh hưởng lớn về kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo đó năm 2018 vừa qua, MTTQ huyện đã chủ trì 2 Đoàn giám sát đối với UBND 2 xã trong thực hiện các quy định pháp luật về tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý và sử dụng đất đai. Thông qua giám sát đã kiến nghị đối với các cơ quan chức năng huyện, UBND các xã nhằm tăng cường, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức 2 cuộc phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án đặt tên đường, tên phố đô thị Phố Mới mở rộng và Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND huyện. Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã tiến hành 21 cuộc giám sát và thành lập 18 Ban tư vấn phản biện xã hội ở cơ sở.

Trao tặng bò giống, tạo sinh kế cho hộ nghèo xã Nhân Hòa

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp MTTQ huyện Quế Võ thường xuyên triển khai sâu rộng nhiều hoạt động vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo, nhân rộng và lan tỏa trong cộng đồng dân cư, huy động sức mạnh của cộng đồng tham gia chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp và đăng ký thực hiện những việc làm cụ thể của các tổ chức thành viên trong thực hiện Cuộc vận động. Từ những việc làm thiết thực nêu trên, năm 2018 huyện Quế Võ đã vận động được 1.485.309.000 đồng quỹ Vì người nghèo, đạt 148,5% so với kế hoạch tỉnh giao. Trong đó cấp huyện vận động 827.879.000 đồng, đạt 183,9%, cấp xã vận động 657.430.000 đồng, đạt 119,5% so với kế hoạch tỉnh giao.

 MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo từ huyện tới cơ sở rà soát, thống kê hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ, xây dựng nhà ở năm 2018. Qua thống kê rà soát có 65 hộ nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện hỗ trợ xây dựng nhà ở, được tỉnh hỗ trợ kinh phí 2.730.000.000 đồng, huyện và cấp xã hỗ trợ 1.040.000.000 đồng. Năm 2018 Ban vận động “Ngày vì người nghèo” huyện đã trích quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ mỗi hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết 10.000.000 đồng, (tổng kinh phí 3 cấp hỗ trợ trị giá 55 triệu/1 nhà). Hỗ trợ 130 triệu đồng cho 7 hộ sửa chữa nhà đại đoàn kết, tặng 10 con bò giống cho các hộ nông dân nghèo phát triển kinh tế với tổng giá trị 150 triệu đồng; tặng quà cho học sinh nghèo nhân ngày khai giảng năm học mới, cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10; tặng xe đạp cho con em hội viên Nông dân, Phụ nữ nghèo với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Ban vận động Ngày “Vì người nghèo” các xã, thị trấn đã hỗ trợ giống, vốn vật tư, tư liệu sản xuất, hỗ trợ thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ con em hộ nghèo vượt khó học giỏi với số tiền trên 315 triệu đồng.

Trao tặng bò giống, tạo sinh kế cho hộ nghèo xã Phù Lãng

Kết quả nổi bật nêu trên đã thêm một lần khẳng định những giá trị nhân văn trong hoạt động cũng như vị trí, vai trò của MTTQ trong khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đánh giá năm 2018 Ủy ban MTTQ huyện Quế Võ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xếp loại là năm thứ ba liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thời gian tới MTTQ huyện Quế Võ xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tập trung khắc phục hành chính hóa, dàn trải, chọn việc trọng tâm, trọng điểm và ý nghĩa trong tuyên truyền, vận động theo Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Quế Võ giai đoạn 2016-2020”. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo. Chỉ đạo và tổ chức tốt Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024, chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội MTTQ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2019-2024, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019-2024./.

Bình Nguyên