Liên đoàn Lao động huyện Quế Võ triển khai nhiệm vụ năm 2020

16/01/2020 13:39 Số lượt xem: 134

Ngày 14/1, Liên đoàn Lao động huyện Quế Võ đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, hoạt động công đoàn trong huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát thực hiện phát luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến công nhân viên chức lao động, tổ chức công đoàn, công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả. Đến nay toàn huyện có tổng số 128 công đoàn cơ sở với 4.669 đoàn viên, trong đó có 3.148 nữ đoàn viên; 66 đơn vị công đoàn giáo dục với 2.422 đoàn viên; 21 công đoàn xã, thị trấn với 732 đoàn viên; 26 công đoàn khối doanh nghiệp với 1.087 đoàn viên và 15 công đoàn hành chính khối các cơ quan huyện với 282 đoàn viên. Qua xếp loại trong năm 2019 có 87 công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 92%; trong đó có 21 đơn vị đạt hoàn xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%; 09 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đạt 7%; 93% công đoàn cơ sở trong khu vực Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ; 89% công đoàn khu vực ngoài quốc doanh hoàn thành tốt nhiệm vụ... Cũng trong năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Quế Võ đã triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là tổ chức thành công các hoạt động lớn như Tháng Công nhân; Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019”; Chương trình “Hành trình đỏ”...

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh trao tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2019.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong nội dung thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nêu lên những điểm còn tồn tại trong năm 2019, từ đó đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của hoạt động Công đoàn trong năm 2020. Theo đó năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Quế Võ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động vững mạnh. Tập trung tuyên truyền và đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2020. Tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tổ chức kiểm tra, giám sát có hiệu quả về thực hiện pháp luật, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân viên chức lao động. Đẩy mạnh công tác phát triển lực lượng đoàn viên, mở rộng tổ chức công đoàn, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho ngưòi lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh… Cũng tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, Liên đoàn Lao động huyện Quế Võ đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2019./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)