Lãnh đạo huyện Quế Võ chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

31/07/2020 16:00 Số lượt xem: 186

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020), ngày 31/7, các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Võ đã đến tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tuyên giáo của Đảng đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Cùng với công tác Tuyên giáo của Đảng, công tác Tuyên giáo huyện Quế Võ luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Võ tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Võ đã tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo vào thành tích chung của huyện Quế Võ trong thời gian qua. Các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Võ mong muốn tập thể cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng trên tất cả các mặt công tác và luôn là vũ khí sắc bén, là bộ phận xung kích, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện Quế Võ./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)