Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX lấy phiếu tín nhiệm 22 chức vụ chủ chốt do HĐND huyện bầu

19/12/2018 15:02 Số lượt xem: 155
Sáng 19/12 chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Quế Võ tiếp tục ngày làm việc thứ 2 và họp phiên bế mạc. 

Mở đầu phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở 3 Tổ đại biểu về các nội dung trình tại cuộc họp. Có 22 lượt ý kiến phát biểu tại các tổ, về cơ bản đều đồng tình và đánh giá cao Báo cáo kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018. Đa số đại biểu đồng tình với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo của UBND huyện, đặc biệt là thực hiện chủ đề của năm 2019 của Tỉnh là “hành động vì môi trường sạch”.

Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu

Tiếp đó, HĐND huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 22 người giữ chức vụ chủ chốt do HĐND huyện bầu và tiến hành chất vất, trả lời chất vấn. Các đại biểu tiến hành lấy phiếu với các mức độ: Tín nhiệm cao, Tín nhiệm, Tín nhiệm thấp đối với 5 chức danh của HĐND và 17 chức danh của UBND huyện được HĐND huyện bầu. Đây là một hình thức giám sát của HĐND theo quy định tại Nghị quyết số  85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội. Kết quả này giúp người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, năng lực, làm tốt hơn vai trò, chức trách đối với nhiệm vụ được giao, góp phần làm cho bộ máy tổ chức chính quyền huyện hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tại phần chất vấn và trả lời chất vấn, vấn đề cử tri trong huyện quan tâm là đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn như đường giao thông, trường học…, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, việc triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường công tác quản lý đất đai, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông… Những vấn đề nêu trên đã được Thủ trưởng các phòng, ban chức năng huyện tiếp thu, trả lời, giải trình cụ thể, đồng thời tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo, tập trung giải quyết những nội dung công việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Phát biểu tại kỳ họp, thay mặt UBND huyện, đồng chí Hoàng Minh Xuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cảm ơn các đại biểu HĐND huyện đã đóng góp ý kiến đối với các nội dung mà UBND huyện đã trình, báo cáo và dành sự tín nhiệm cao đối với các thành viên UBND huyện. Đồng thời làm rõ một số nội dung về công tác điều hành của UBND huyện trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. (Cổng Thông tin điện tử huyện Quế Võ sẽ đăng toàn văn bài phát biểu này).

Sau 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Quế Võ khóa XIX đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng về: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, HĐND huyện cơ bản nhất trí với Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chủ yếu năm 2019 với mức tăng trưởng 10,6%; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND huyện bầu; Nghị quyết về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2019; Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện năm 2019 và Nghị quyết đề nghị công nhận đô thị Quế Võ là đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Lợi đề nghị UBND huyện sớm triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết HĐND đã ban hành để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Thường trực  HĐND, các Ban và đại biểu HĐND huyện chủ động, tăng cường phối hợp để tổ chức tốt việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết, đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và thực hiện Nghị quyết HĐND huyện theo hướng thiết thực, hiệu quả. (Cổng Thông tin điện tử huyện Quế Võ sẽ đăng toàn văn bài phát biểu này)./.

T.C