Huyện ủy Quế Võ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 10

12/07/2018 15:08 Số lượt xem: 400

       Ngày 12/7 huyện ủy Quế Võ đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 ngày 22/2/2008 của Hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa 10 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”. 

      Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 của ban chấp hành trung ương khóa 10 về nâng cao năng lực đánh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ huyện Quế Võ đã giành được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế của huyện tăng trưởng khá toàn diện,  Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên  luôn được các cấp ủy quan tâm tỷ lệ cán bộ đảng viên được tổ chức học tập, nghiên cứu các chỉ thị quyết của đảng luôn đạt 95 %. Từ năm 2008 đến năm 2018 Đã tổ chức được 202 cuộc học tập các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia đạt trên 96 %.; đã tổ chức trên 100 hội nghị thông tin thời sự cho 11.377 lượt các đồng chí bí thư chi đảng bộ, các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. 31 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho 12.245 lượt cán bộ cơ sở. Tổ chức 60 lớp tập huấn nghiệp vụ mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cho 9680 lượt cán bộ cơ sở. Việc tổ chức triển khai quán triệt nghị quyết trung ương 4 khóa 11 đã được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên từng bước đã được nâng lên rõ rệt.  Công tác phát triển đảng được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo này trong 10 năm ban thường vụ huyện ủy đã chuẩn y kết nạp 1.467 Đảng viên vượt mục tiêu để ra. Chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ được chỉ đạo theo đúng chỉ thị và hướng dẫn của cấp trên...Đặc biệt chất lượng các tổ chức  cơ sở Đảng được nâng lên , đối với chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy năm 2008 có 75,43%  đạt TSVM năm 2017 có 81,31% đạt TSVM (tăng 5,88%). Đối với Đảng viên năm 2008 có 3.845 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 85,69% năm 2017 có 4.701 đồng chí chiếm 85,73% (ttăng 0,04%)...Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Quế Võ đã tặng thưởng giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân đã có nhiều thành tích thực hiện nghị quyết số 22 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 10. Và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 25 ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành trung ương và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 819 ngày 8/7/2013 của Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh./.

Văn Dương (Đài PT Quế Võ)