Huyện ủy Quế Võ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

05/07/2019 17:36 Số lượt xem: 306

Ngày 05/7, Huyện ủy Quế Võ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Lê Hồng Phúc - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Minh Xuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các đoàn thể huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

          Hiện nay, Đảng bộ huyện Quế Võ có 49 chi, đảng bộ trực thuộc; 200 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 6.792 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Quế Võ đã triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh nghiêm túc, kịp thời, sâu sát đến các chi bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã có bước chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và trách nhiệm với công việc được giao; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện một cách sâu rộng, sáng tạo... Qua đó, nhiều tập thể, đảng viên đã phát huy tính tiên phong gương mẫu, xuất hiện nhiều mô hình điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường, vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị được phát huy. Việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên đạt hiệu quả hơn; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay huyện Quế Võ đã đạt và vượt 18/25 chỉ tiêu nhiệm vụ chính của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 đề ra, huyện Quế Võ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận đã nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương; phân tích, làm rõ thêm về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới phương pháp học nghị quyết, quy định đối tượng viết bài thu hoạch sau mỗi đợt học tập; những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở các chi bộ cơ sở…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ huyện Quế Võ trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đồng chí cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và một số nhiệm vụ trọng tâm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó tiếp tục làm tốt công tác quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ; tiếp tục có giải pháp đối với công tác phát triển đảng viên; trước mắt Huyện ủy Quế Võ cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Ninh làm tốt công tác chỉ đạo và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Phúc - Bí thư Huyện ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để huyện Quế Võ hoàn thành tốt các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đồng chí Lê Hồng Phúc - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Hoàng Minh Xuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao tặng khen thưởng cho các tập thể.

Nhân dịp này, Huyện ủy Quế Võ đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)