Huyện ủy Quế Võ tổ chức hội nghị lần thứ 13 BCH Đảng bộ huyện khóa 18

04/12/2017 13:01 Số lượt xem: 609
       Ngày 1/12/2017, BCH Đảng bộ huyện Quế Võ khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị  lần thứ 13.

     

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo về  công tác xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân năm 2017, phương hướng năm 2018. Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của tập thể BCH, Ban thường vụ huyện ủy năm 2017. Thông qua chương trình  công tác kiểm tra giám sát năm 2018 của huyện ủy. Báo cáo kết quả lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và hoạt động của UBKT các cấp năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo tình hình ngân sách Đảng năm 2017, kế hoạch ngân sách đảng năm 2018. Báo cáo tình hính kinh tế xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Báo cáo thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018....

     Trong năm 2017, mặc dù có nhiều khó khăn, song kinh tế xã hội trên địa bàn huyện vẫn duy trì đạt được mức tăng trưởng khá: Tổng sản phẩm GRDP ước thực hiện cả năm trên địa bàn đạt 6.415,2 tỷ đồng,tăng 10,7% so với thực hiện năm 2016. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện cả năm đạt 35.411 tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,2 triệu đồng/người/năm; Thu, chi ngân sách đúng Luật và đúng dự toán đã được phê duyệt; Sự nghiệp giáo dục, văn hóa - thông tin - thể thao, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; hệ thống chính trị được củng cố, năng lực lãnh đạo, điều hành của các tổ chức Đảng, đoàn thể được nâng lên.

     Toàn huyện đạt 366 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tương đương 18,3 tiêu chí/xã, dự kiến  hết năm 2017 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 70% tổng số xã trong huyện. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đánh giá về các báo cáo, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2018./.

Văn Dương (Đài PT Quế Võ)

Thời tiết ngày 16/11/2018

Không lấy được dữ liệu từ server