Huyện ủy Quế Võ tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh về công tác cán bộ

05/07/2019 17:39 Số lượt xem: 363

Ngày 05/7, Huyện ủy Quế Võ tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hương Giang - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Hồng Phúc - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Minh Xuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

          Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Quyết định số 1220-QĐ/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc luân chuyển đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh về Huyện ủy Quế Võ công tác, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Quế Võ nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 01/7/2019; Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Thọ - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quế Võ giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Võ khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Hương Giang - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Nghị quyết số 18/NQ-TTHĐND18 ngày 01/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử ông Đặng Văn Tuấn - UVBTV Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Quế Võ khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trao các quyết định về công tác cán bộ cho các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi - Phó Bí thư Huyện ủy, Đặng Văn Tuấn - Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất chúc mừng và đề nghị các đồng chí tân Phó Bí thư Huyện ủy Quế Võ Nguyễn Đức Lợi, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thọ trên cương vị mới phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương, đóng góp vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất đề nghị đồng chí Nguyễn Đức Lợi trên cương vị Phó Bí thư Huyện ủy tập trung học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, công tác xây dựng Đảng, học tập kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, đi sâu, đi sát cơ sở, nắm chắc công tác xây dựng Đảng…để từ đó tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, trước mắt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quế Võ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đối với đồng chí Đặng Văn Tuấn trên cương vị công tác mới cùng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, các Ban của HĐND huyện nâng cao hiệu lực hoạt động, thực hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực ở địa phương, thực hiện tốt công tác giám sát, nâng cao chất lượng các kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ tiếp tục học tập, rèn luyện, tham mưu, UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

          Thay mặt các đồng chí được nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Bí thư Huyện ủy Quế Võ đã tiếp thu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và xin hứa trên vị trí công tác mới sẽ cùng tập thể phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào nhiệm vụ phát triển chung của huyện Quế Võ./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)