Huyện Quế Võ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

24/05/2019 09:58 Số lượt xem: 280

Ngày 20/5/2019 Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký quyết định số 601/QĐ-TTg công nhận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Sau 8 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện Quế Võ đã có 20/20 xã đạt chuẩn NTM và huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện. Trong 8 năm thực hiện chương trình, toàn huyện huy động hơn 2.000 tỷ đồng nhựa hóa, bê tông hóa gần 350 km đường giao thông các loại; nâng cấp, sửa chữa 130 trạm bơm, kiên cố hóa hơn 160 km kênh mương, 126 trường học, 74 công trình văn hóa. Trên địa bàn huyện hình thành 74 vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Bộ mặt nông thôn mới huyện Quế Võ ngày thêm khởi sắc

Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm đầu tư với 100% trường học và trạm y tế trong huyện đạt chuẩn, chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe được nâng lên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao phát triển, an sinh xã hội được chăm lo, đảm bảo. Cảnh quan môi trường nông thôn có chuyển biến tích cực. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được tăng cường, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, giữ vững.

Thời gian tới, để tiếp tục xây dựng huyện nông thôn mới phát triển bền vững, là tiền đề cho Quế Võ trở thành đô thị trong tương lai, huyện Quế Võ xác định tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Lựa chọn, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với hoàn thiện các tiêu chí xây dựng đô thị Phố Mới trở thành đô thị loại 4 vào năm 2019./.

BBT