Huyện Quế Võ triển khai nhiệm vụ năm 2019

08/01/2019 10:56 Số lượt xem: 313

Sáng ngày 05/01/2019, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Quế Võ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Phùng Đức Chiến, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phụ trách Ủy ban MTTQ tỉnh; Đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Hoàng Minh Xuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Lê Hồng Phúc, Phó Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng, các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan thuộc Huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn; Các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn và các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ được khen thưởng trong công tác năm 2018.

Ảnh 1

Ảnh 2

Năm 2018 mặc dù có nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện tới cơ sở và sự cố gắng của các tầng lớp nhân dân, các chỉ tiểu phát triển kinh tế của huyện Quế Võ cơ bản đạt và đạt vượt mức kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm GRDP đạt 7.830 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010) tăng 11,1% so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 60,6%; dịch vụ 29,6%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 9,8%. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 33.656,2 tỷ đồng, tăng 11,9%; nông, lâm và thủy sản ước đạt 1.551,9 tỷ đồng, tăng 3,7%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tăng 15,3%; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 457,4 tỷ đồng, tăng 20,8%; có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 20/20 xã. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,2 triệu đồng (tương đương 2.374 USD/người/năm). Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, thể thao có nhiều tiến bộ, cải cách hành chính chuyển biến tích cực. Huyện ủy Quế Võ cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Hội nghị làn thứ 6, 7, 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 và nghị quyết đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đánh giá xếp loại năm 2018 có 8/49 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 31/49 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 4.075 đồng chí chiếm 72%. (Trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 808 đồng chí chiếm 14.2%). Công tác vận động quần chúng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từng bước đổi mới, các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Hội nghị cũng đã chỉ ra những điểm còn tồn tại và đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhệm vụ chính trị của huyện năm 2019.

Hội nghị cũng đã có nhiều ý kiến của các đại biểu thảo luận xoay quanh những điểm còn tồn tại và đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2019.

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả huyện Quế Võ đạt trong năm 2018. Đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó phải xác định vấn đề môi trường, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và cải cách hành chính là những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của năm 2019. Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới; Tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hiện nghiêm công tác quản lý quy hoạch, từng bước nâng cấp đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa theo lộ trình; Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Làm tốt công tác thủy lợi, phòng, chống dịch bệnh; tập trung cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn tại các Khu công nghiệp, khu nhà ở cho công nhân, đấu tranh với các hoạt động tín dụng đen; bảo đảm an toàn giao thông ngay từ đầu năm, nhất là dịp Tết; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao; tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương trong dịp Tết, tập trung chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2019.

Tiếp đó, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Quế Võ, Đồng chí Hoàng Minh Xuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ ra một số điểm còn tồn tại trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện năm 2018. Đồng thời, Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong phương hướng và nhiệm vụ công tác trong năm 2019.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Văn phòng HĐND-UBND huyện Quế Võ vì đã có thành tích góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho nhân dân và cán bộ xã Mộ Đạo; nhiều cá nhân và tập thể được nhận Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và khen thưởng của Huyện ủy, UBND huyện Quế Võ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh và đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đình Lợi trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân (ảnh 1 và 2)

Văn Dương - Quang Hòa (Đài PT Quế Võ)