Huyện Quế Võ triển khai nhiệm vụ năm 2018

04/01/2018 14:22 Số lượt xem: 676

     Ngày 4/1/2018 huyện Quế Võ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Bùi Văn Hoan UVBTV Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Đ/c Nguyễn Xuân Thu tỉnh ủy viên, phó chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh đã về dự.

    Trong năm 2017 được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân huyện Quế Võ đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm GRDP cả năm đạt 6.415,2 ỷ đồng, tăng 10,7% so với năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp, xây dựng chiếm 52,8%, dịch vụ chiếm 35,5%, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,7%, tổng giá trị sản xuất đạt 35.411 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 44,2 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp ổn định, công nghiệp, TTCN, thương mại phát triển. Toàn huyện có thêm 6 xa đạt chuần nông thôn mới, Sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa thông tin, thể thao có nhiều tiến bộ, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến đã đưa Trung tâm hàng chính công đi vào hoạt động. Công tác quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng từ huyện đến cơ sở được quan tâm chỉ đạo. Đã tập trung tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của cấp ủy Đảng các cấp. Đặc biệt là các nghị quyết, chỉ thị của hội nghị Trung ương 4,5,6 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến tận đảng viên và quần chúng nhân dân.  Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên. Phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng cuối năm 2017 có: 18% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 64% đạt trong sạch vững mạnh; 14% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4% hoàn thành nhiệm vụ. Chất lượng đảng viên: 11,39% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 74,33% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 13,56% hoàn thành nhiệm vụ; 0,69% không hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm, toàn đảng bộ đã kết nạp được 150 đảng viên mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được quan tâm.  Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Trong năm, đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 42 tổ chức Đảng, 143 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm vi phạm và chỉ đạo khắc phục, sửa chữa. Hoạt động dân vận, Mặt trận & các đoàn thể tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, hướng mạnh về cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cùng với những kết quả đạt được hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế và đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ và một số giải pháp thực hiện trong năm 2018, Cũng nhân dịp này, cán bộ và nhân dân huyện Quế Võ đã được nhận cờ thi đua của thủ tướng chính phủ, nhiều tập thể, cá nhận đã được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp vì đã có thành tích trong năm 2017. 

T. Hòa – Q. Hòa( Đài PT Quế Võ)

Thời tiết ngày 14/11/2018

Không lấy được dữ liệu từ server