Huyện Quế Võ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

08/01/2021 14:59 Số lượt xem: 184

Sáng ngày 08/01/2021, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Quế Võ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự có đồng chí Phùng Đức Chiến, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đình Lợi, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị.

Lãnh đạo huyện Quế Võ dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Phiệt, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Bá Quân, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hiển, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; đơn vị của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và đại diện các tập thể được Huyện ủy, UBND huyện khen thưởng trong công tác năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Võ trình bày báo cáo tại hội nghị.

Trong năm 2020, Huyện ủy Quế Võ cũng đã chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12, 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 101 KH/TU ngày 30/9/2019 của Tỉnh ủy Bắc Ninh, Kế hoạch số 83-KH/HU ngày 14/10/2019 của Huyện ủy và các văn bản hướng dẫn về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tích cực tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/1010 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đến nay, Đảng bộ huyện Quế Võ có 47 chi, đảng bộ trực thuộc; số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 221 chi bộ với tổng số 6.922 đảng viên. Qua đánh giá xếp loại năm 2020, số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80,8%; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 86,8%. Hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn huyện có nhiều đổi mới, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động, góp phần phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện điều hành nội dung thảo luận tại hội nghị.

Năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quế Võ năm 2020 cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm GRDP năm 2020 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 10.067,2 tỷ đồng, bằng 91,8 kế hoạch, tăng 2,8% so với năm 2019; GRDP bình quân/người/năm đạt 2.750 USD, bằng 90,4% kế hoạch, tăng 0,8% so với năm 2019.

Cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Quế Võ tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Khu vực Công nghiệp - Xây dựng chiếm 58,8%; Dịch vụ chiếm 33,1%; Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản chiếm 8,1%. Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 44.587,8 tỷ đồng, bằng 93,2% so với kế hoạch tăng 1,3 so với năm 2019. Lĩnh vực xây dựng, giá trị sản xuất trên địa bàn tính (theo giá so sánh năm 2010) đạt 1.769,8 tỷ đồng, bằng 88,6% so với kế hoạch, tăng 2,1% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 591,445 tỷ đồng, bằng 101,6% so với dự toán. Sự nghiệp Y tế, Giáo dục, Văn hóa, Thông tin, Thể thao có nhiều tiến bộ, cải cách hành chính chuyển biến tích cực. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Ngày 31/7/2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký  Quyết định số 1006/QĐ-BXD về việc công nhận Đô thị Phố Mới mở rộng (Đô thị Quế Võ), tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến của các đại biểu thảo luận xoay quanh những điểm còn tồn tại và đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2021.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả huyện Quế Võ đạt trong năm 2020. Đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng; chuẩn bị tốt các điều kiện trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Xây dựng Đề án thành lập Thị xã Quế Võ; Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao đời sống nhân dân; Tổ chức chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đảm bảo an toàn, tiết kiệm theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quế Võ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện Quế Võ năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao tặng khen thưởng tại hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Võ trao tặng khen thưởng tại hội nghị.

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và khen thưởng của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)