Hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"

10/11/2020 08:04 Số lượt xem: 155
Ngày 05 tháng 10 năm 2020, UBND huyện ban hành Công văn thông báo về việc tổ chức cuộc thi  tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người".

 

Hướng dẫn cụ thể xem tại đây.

Phòng Tư pháp