Hội thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Quế Võ giai đoạn 1930 - 2020

22/06/2020 15:33 Số lượt xem: 206

Ngày 22/6, Huyện ủy Quế Võ tổ chức Hội thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Quế Võ giai đoạn 1930 - 2020. Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Minh Xuyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quế Võ phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Cùng dự hội thảo có các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Quế Võ qua các thời kỳ; đồng chí Đặng Văn Tuấn, UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí trong Thường trực HĐND - UBND huyện; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo một số cơ quan, đoàn thể của huyện và đại diện đơn vị tư vấn.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Võ phát biểu tại hội thảo.

Bản thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Quế Võ giai đoạn 1930 - 2020 được nghiên cứu, biên soạn từ nguồn tư liệu thu thập các nhân chứng lịch sử, cán bộ chủ chốt của huyện Quế Võ qua các thời kỳ và tài liệu lưu trữ của địa phương. Nội dung cuốn lịch sử khái quát, hệ thống quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Quế Võ qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể trong mối quan hệ chặt chẽ với tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng, của dân tộc gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Quế Võ qua các thời kỳ phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu lên nhiều ý kiến đóng góp quan trọng nhằm bổ sung cả về nội dung và hình thức trình bày; đồng thời góp ý một số câu từ phù hợp; bổ sung thêm một số sự kiện, dấu mốc quan trọng cũng như các số liệu báo cáo, bài học kinh nghiệm; quan tâm phần phụ lục, đưa tên, tuổi, chức danh cần chính xác…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại hội thảo.

Đại diện đơn vị tư vấn phát biểu tại hội thảo.

Qua hội thảo, Ban Biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Quế Võ giai đoạn 1930 - 2020 sẽ cập nhật thêm nhiều thông tin quan trọng để bổ sung các dữ liệu, chứng cứ phù hợp với từng thời kỳ, nhằm tiến tới hoàn thiện và phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Quế Võ giai đoạn 1930 - 2020. Cuốn sách sau khi xuất bản sẽ lưu giữ được nhiều tư liệu quý báu để các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Quế Võ nghiên cứu, học tập, tiếp tục giáo dục, phát huy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ ngày nay và mai sau./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)