Hội thảo biên soạn cuốn sách truyền thống 85 năm công tác Tuyên giáo huyện Quế Võ giai đoạn (1930-2015)

20/12/2017 08:46 Số lượt xem: 519

     Ngày 18/12, Huyện ủy Quế Võ đã tổ chức Hội thảo biên soạn cuốn sách “Truyền thống 85 năm công tác Tuyên giáo huyện Quế Võ giai đoạn 1930 - 2015”.

     Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo quá trình chuẩn bị dự thảo cuốn sách. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Võ đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch của Huyện ủy về việc biên soạn cuốn sách truyền thống công tác Tuyên giáo huyện Quế Võ giai đoạn 1930-2015. Sau một thời gian nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, đến nay cuốn sách cơ bản hoàn thành. Tiếp đó, các đại biểu dự hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp về một số nội dung cần bổ sung của cuốn sách. Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Quế Võ và sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh, công tác Tuyên giáo của huyện Quế Võ đã giành được những kết quả quan trọng. Đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo trên địa bàn huyện đã không ngừng trưởng thành qua các thời kỳ, đoàn kết khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ: Tham mưu cho Huyện ủy và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác Tuyên giáo của Đảng qua các giai đoạn cách mạng. Với ý nghĩa đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ quyết định biên soạn cuốn sách “Truyền thống 85 năm công tác Tuyên giáo huyện Quế Võ giai đoạn 1930-2015” nhằm phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, khẳng định vai trò quan trọng và phát huy những thành quả của công tác Tuyên giáo trong 85 năm qua trên địa bàn huyện Quế Võ; Đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ Tuyên giáo huyện Quế Võ trong quá trình cách mạng, động viên thế hệ sau tiếp tục nêu cao niệm tự hào, thấy rõ hơn trách nhiệm, ra sức phấn đấu vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.

Quang Hòa (Đài PT Quế Võ)

Thời tiết ngày 14/11/2018

Không lấy được dữ liệu từ server