Hội Phụ nữ huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2020

16/11/2020 16:00 Số lượt xem: 246

Ngày 16/11/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Quế Võ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2020. Tới dự có Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và gần 180 cán bộ phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

quang cảnh buổi tập huấn

          Trong thời gian tập huấn các đại biểu được trang bị kiến thức về: Hướng dẫn tổng kết nhiệm kỳ chi hội và kiện toàn cán bộ Hội; Triển khai quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; Hướng dẫn quản lý công tác vốn vay; Hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn và ứng dụng IMO trong xử lý rác thải, sản xuất và chăn nuôi. Trong chương trình tập huấn, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận và được giải đáp thắc mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động công tác hội ở cơ sở, đặc biệt là công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ chi, tổ và tổ chức đại hội cấp chi, cấp cơ sở. Tại hội nghị tập huấn, Hội LHPN huyện và các đại biểu được trực tiếp xem clip hướng dẫn cách làm và sử dụng sao có hiệu quả vi sinh IMO trong trồng trọt, chăn nuôi và đặc biệt là xử lý rác thải sinh hoạt sau phân loại tại nguồn để mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần hình thành một nền nông nghiệp xanh-sạch-bền vững tại địa phương, khảng định sự tham gia tích cực của các cấp Hội trong bảo vệ môi trường, tham gia có hiệu quả việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Các đại biểu xem Clip hướng dẫn sử dụng IMO

Ban thường vụ Hội LHPN huyện đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 14/8/2020 của Ban thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Quế Võ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021-2026: chỉ đạo các cơ sở Hội kiện toàn đội ngũ cán bộ chi xong trước tháng 01/202; trong quý I, tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và xong trước ngày 30/4/2021; Tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện hoàn thành trong quý III.

Hội LHPN huyện