Hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

30/11/2018 15:49 Số lượt xem: 331

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thành viên hộ gia đình làm cơ sở tiến tới cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc quản lý đối tượng và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, chăm sóc sức khỏe cho người dân, UBND huyện Quế Võ đã ban hành văn bản số 1950/UBND-VX, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Theo thống kê của cơ quan BHXH huyện Quế Võ, đến hết ngày 31/10/2018, việc kê khai và lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình trên địa bàn huyện đã đạt 100%. Tuy nhiên, việc tăng, giảm (do mới sinh, chuyển đến, chuyển đi, chết, tách, nhập khẩu) phải được kê khai thường xuyên khi có phát sinh, đảm bảo đúng số thành viên trong hộ, nhằm quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân khi tham gia BHXH, BHYT. Do vậy UBND huyện Quế Võ yêu cầu BHXH huyện cần có kế hoạch tổ chức triển khai tập huấn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình cho các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan trong việc khai báo, cập nhật tăng giảm thành viên hộ gia đình trên địa bàn khi có phát sinh. Ký hợp đồng với Bưu điện huyện hướng dẫn, kiểm tra, nghiệm thu và thanh quyết toán kinh phí việc cập nhật danh sách biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT do chết, tách nhập khẩu theo quy định. Kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là việc đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

Thực hiện tốt các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội

UBND các xã, thị trấn cần phân công cán bộ định kỳ hàng tháng rà soát, đối chiếu, lập danh sách tăng, giảm các đối tượng tham gia BHYT, lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT để chuyển cơ quan chuyên môn cập nhật theo quy định. Chủ động phối hợp với cơ quan BHXH huyện để thực hiện hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình đúng quy định, đảm bảo tiến độ. Giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động khi thực hiện cung cấp thông tin về biến động tăng, giảm thành viên hộ gia đình. Thường xuyên tuyên truyền đến người dân và các đối tượng tham gia BHXH, BHYT về sự cần thiết phải hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình.

 Đây là việc làm cần thiết nhằm thực hiện đúng quy định việc lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn, đảm bảo quyền lợi hưởng các chính sách BHYT cho người tham gia và tiến tới cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử theo tinh thần Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương./.

N.D