Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ở Quế Võ

09/02/2021 16:30 Số lượt xem: 209

Trong năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Ninh và của Huyện ủy, UBND huyện, Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên mảnh đất ba bề là sông.

Phiên họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ - Quý I năm 2021

Những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong năm 2020 đã tác động và ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, cùng với hoạt động đặc thù, đối tượng vay vốn là người nghèo, các đối tượng chính sách và những người yếu thế trong xã hội, để hoàn thành mục tiêu vừa phòng chống dịch - vừa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, tập thể lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện năm 2020 đạt trên 430 tỷ đồng, tăng 27,6 tỷ đồng so với 2019, tỷ lệ tăng trưởng là 6,9% (đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao) với 368 Tổ TK&VV đang hoạt động và 13.311 hộ vay vốn, dư nợ bình quân đạt 32 triệu đồng/hộ.

Hoạt động tại điểm giao dịch cố định xã Cách Bi (tháng 10 năm 2020)

Hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn trong năm qua, đảm bảo an toàn và được triển khai cơ bản tại 21 điểm giao dịch cố định tại 21 xã, thị trấn trong huyện. Lịch giao dịch xã được đơn vị duy trì đều đặn, đúng quy định. Địa điểm giao dịch được UBND các xã, thị trấn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và bảo đảm an ninh, an toàn tài sản. Tại các điểm giao dịch, Ngân hàng CSXH huyện niêm yết công khai đầy đủ các bảng, biển theo quy định như: Biển hiệu; bảng thông báo tín dụng chính sách ưu đãi; bảng thông báo các chương trình tín dụng; bảng niêm yết công khai dư nợ; Hòm thư góp ý... Các buổi giao dịch thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ thu nợ, giải ngân, thu lãi, nhận tiền gửi của nhân dân và chi trả tiền hoa hồng cho Tổ trưởng, chi trả thù lao xã, thị trấn… Hoạt động giao dịch cố định xã tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền, nhân dân trên địa bàn được tiếp cận thông tin tín dụng chính sách xã hội và tiết kiệm thời gian, chi phí khi giao dịch với Ngân hàng CSXH.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ ký hợp đồng cho doanh nghiệp vay trả lương lao động ngừng việc do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ trao tặng hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Quế Võ phòng, chống dịch Covid-19

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước, trong năm qua trước sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ đã bám sát vào Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020, chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Quế Võ và chỉ đạo trực tiếp của Ngân hàng CSXH tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19, Ngân hàng đã phối hợp với các cấp, các ngành, hội đoàn thể nhận ủy thác và UBND xã, thị trấn triển khai cho vay và tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, chuyển tải nguồn vốn tín dụng nhanh chóng tới các đối tượng thụ hưởng. Trong đó: Thực hiện cho vay 3.213 lượt khách hàng với số tiền trên 114 tỷ đồng; tháo gỡ khó khăn cho 2.568 trường hợp khách hàng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khi đến hạn bằng biện pháp gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ với số tiền trên 46 tỷ đồng. Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân, cho vay gói hỗ trợ với số tiền 235,2 triệu đồng, lãi suất 0%/năm, thời gian vay 12 tháng để trả lương cho 40 lao động ngừng việc do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19…

Nhờ nguồn tín dụng của Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ, ông Lê Đình Hoán (thôn Guột, xã Việt Hùng) đầu tư phát triển kinh tế mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội; góp phần ngăn chặn tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn. Theo đó, toàn huyện đã có 4.711 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; xây dựng, sửa chữa trên 22.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; 62 lượt khách hàng là hộ nghèo, người lao động xây dựng và mua nhà ở xã hội… Hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban, ngành, đoàn thể cùng với các tầng lớp nhân dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện Quế Võ ngày càng phát triển.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021, Ngân hàng CSXH huyện Quế Võ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập trung làm tốt công tác huy động vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được vay vốn. Bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tham mưu ủy thác nguồn vốn địa phương cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Chủ động điều tiết, phân bổ nguồn vốn kịp thời, hợp lý giữa các địa bàn, các chương trình và các đối tượng chính sách, phù hợp với điều kiện về vốn và nhu cầu vốn thực tế của từng địa phương. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định… qua đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quế Võ./.

Quang Hòa (Đài Phát thanh Quế Võ)