HĐND huyện Quế Võ giao ban với HĐND các xã thị trấn

05/12/2018 16:22 Số lượt xem: 277

Chiều ngày 4/12, HĐND huyện Quế Võ đã tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với HĐND các xã, thị trấn trong huyện.

Các đại biểu dự họp

Tại buổi giao ban, các đại biểu đã được thông báo kết quả công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn. Theo đó, năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, UBMTTQ huyện và các đoàn thể nhân dân, các cấp, các ngành và sự ủng hộ của cử tri và nhân dân trong huyện hoạt động của HĐND huyện Quế Võ đã thực hiện tốt, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết HĐND huyện khóa 19 đề ra. HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và chức năng giám sát. Tổ chức thành công 3 kỳ họp thường lệ và bất thường, việc chuẩn bị nội dung, chương trình, tổ chức và điều hành các kỳ họp và phổ biến, quán triệt nghị quyết đã có nhiều đổi mới, đã ban hành 7 nghị quyết. Hoạt động giám sát của HĐND, các Ban HĐND đã bám sát nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018. Qua giám sát đã phát hiện những khó khăn, bất cập, vướng mắc trong cơ chế chính sách cũng như tổ chức thực hiện chính sách pháp luật và các quy định của địa phương, từ đó có những kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời. Hoạt động tiếp xúc cử tri được duy trì thành nề nếp; việc phối hợp tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND huyện với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực UBMTTQ các cấp có nhiều đổi mới tiến bộ. Cũng tại buổi giao ban, các đại biểu cũng đã phát biểu, thảo luận một số nội dung xoay quanh các vấn đề mà cử tri trên địa bàn huyện kiến nghị. Đồng thời, đóng góp ý kiến vào nội dung chương trình làm việc của kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019./.         

Văn Dương - Đài PT Quế Võ