Cử tri Quế Võ hướng về kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Ninh

25/12/2017 09:04 Số lượt xem: 515

     Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp quan trọng cuối năm xem xét, quyết định các nội dung quan trọng, thông qua các Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh thu hút được sự quan tâm, chú ý của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói chung và huyện Quế Võ nói riêng.

   

     Ông Nguyễn Đức Tạ, 50 năm tuổi Đảng, ở thôn Mộ Đạo, xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ là cán bộ hưu trí luôn quan tâm và dõi theo các kỳ họp của HĐND tỉnh, tại kỳ họp lần này ông tâm đắc nhất là báo cáo của MTTQ tỉnh mà đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết 20 - 191 của HĐND tỉnh thực hiện việc cưới việc tang, điện táng, hỏa tảng người qua đời. Bồng Lai là một xã nằm thuần nông, đời sống của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung tay góp sức để thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Với quyết tâm hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới để về đích theo kế hoạch đã đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bồng Lai mong muốn tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận đề để ra nghị quyết trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác hỗ trợ về sản xuất nông nghiệp, tập trung xây dựng hệ thống thủy lợi để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao.

Với nhiều nội dung quan trọng cử tri cũng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của từng đại biểu và mong muốn kỳ họp sẽ tiếp tục bàn luận, đưa ra nhiều định hướng mang tính đột phá, góp phần thúc đẩy sự phát triển một cách toàn diện ở từng địa phương cũng như tỉnh nhà./.

Quang Hòa - Thu Thủy (Đài PT Quế Võ)

Thời tiết ngày 17/01/2019

Không lấy được dữ liệu từ server