Công đoàn huyện Quế Võ với việc bảo vệ quyền lợi của người lao động

09/01/2019 14:23 Số lượt xem: 215

Là địa bàn có nhiều khu công nghiệp và đa dạng các loại hình doanh nghiệp hoạt động, trước đây các cấp Công đoàn huyện Quế Võ gặp không ít khó khăn trong việc tham gia và phối hợp hòa giải, giải quyết đình công, ngừng việc tập thể của công nhân lao động. Tuy nhiên thực hiện phân cấp quản lý tổ chức công đoàn cơ sở theo quy định của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, Liên đoàn Lao động huyện Quế Võ đã có nhiều thuận lợi hơn trong việc phối hợp đảm bảo quyền lợi của công nhân lao động, góp phần hạn chế tình trạng ngừng việc tập thể, tranh chấp lao động, đặc biệt là tranh chấp lao động có đông người xảy ra.  

Thực tế cho thấy, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quế Võ tương đối ổn định. Đa số các doanh nghiệp đảm bảo việc làm và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động. Địa bàn huyện hiện có trên 50 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Trong quá trình hoạt động, vẫn có một bộ phận doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm quy định pháp luật về lao động, nhất là tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Bên cạnh đó một số công nhân lao động thiếu sự hiểu biết về pháp luật, chấp hành chưa nghiêm túc nội quy doanh nghiệp dẫn đến bị sa thải, cho thôi việc. Trong năm qua trên địa bàn đã xảy ra 06 vụ tranh chấp lao động, 01 vụ ngừng việc tập thể tại các KCN.

Đại hội Công đoàn huyện Quế Võ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023

Từ việc tham gia hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động tại các doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động Quế Võ nhận thấy khi xảy ra ngừng việc tập thể, tranh chấp lao động cần có sự vào cuộc tích cực, sự phối hợp đồng bộ của doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và cơ quan có thẩm quyền. Trước hết về phía doanh nghiệp, người sử dụng lao động cần sẵn sàng đối thoại với người lao động trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn. Điều đó giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc đình công, ngừng việc, từ đó giúp các bên dễ dàng thảo luận tìm hướng giải quyết khả thi. Doanh nghiệp cũng cần khẩn trương báo cáo cho các cơ quan liên quan và công an địa phương để yêu cầu trợ giúp. Khi xảy ra ngừng việc, doanh nghiệp cần bố trí đủ lực lượng bảo vệ nhằm đề phòng tài sản bị đập phá do một số người quá khích bị kích động có thể gây ra.

Đối với Công đoàn các cấp, khi có tranh chấp lao động tập thể xảy ra, cán bộ công đoàn cần chủ động giải thích với người lao động về những ý kiến, kiến nghị nêu ra tuy chính đáng nhưng chưa hợp lý, hợp pháp để đoàn viên - người lao động hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình, vận động người lao động không nên có những hành động quá khích, gây thiệt hại tài sản của doanh nghiệp. Sau đó khẩn trương tập hợp ý kiến, kiến nghị bức xúc nhất của đoàn viên - người lao động để đề xuất với doanh nghiệp làm cầu nối thông tin và thương lượng giữa 2 bên.

Đối với những trường hợp tranh chấp lao động diễn ra phức tạp, kéo dài hoặc có nhiều người tham gia, tổ chức công đoàn luôn giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp người lao động. Ngoài việc lấy ý kiến người lao động tại nơi làm việc, Liên đoàn Lao động Quế Võ đã cùng với các ban ngành đoàn thể địa phương phát huy vai trò tích cực trong công tác dân vận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, vận động thuyết phục người lao động yên tâm làm việc, thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng theo quy định của pháp luật.

Đối thoại giữa công nhân lao động khu nhà trọ xã Phương Liễu với doanh nghiệp và các bên liên quan.

Thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Quế Võ xác định chú trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân lao động ở những doanh nghiệp có quan hệ lao động phức tạp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách, pháp luật tới người lao động, đặc biệt là việc pháp luật Việt Nam chỉ cho phép đình công trong quan hệ lao động và trong phạm vị doanh nghiệp để người lao động không bị lôi kéo, kích động tham gia tụ tập đông người, gây mất ổn định an ninh trật tự. Lựa chọn đoàn viên, người lao động có ý thức tốt, có trách nhiệm, uy tín với doanh nghiệp và các công đoàn cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở hoặc công nhân nòng cốt, kịp thời cung cấp thông tin cho chính quyền và công đoàn các cấp khi cơ sở có những dấu hiệu phức tạp.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp, các chế độ chính sách đối với người lao động, bữa ăn giữa ca của công nhân lao động. Tăng cường tập huấn về kỹ năng đàm phán thương lượng, đối thoại, nâng cao năng lực và kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là khu vực ngoài nhà nước, giúp cán bộ công đoàn cơ sở hiểu và làm tốt hơn vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Chú trọng việc tổ chức đối thoại định kỳ, đột xuất, thương lượng tập thể, đưa những nội dung, đề xuất, kiến nghị của người lao động về điều kiện làm việc, chế độ chính sách và các vấn đề được nhiều người lao động quan tâm đàm phán với chủ sử dụng lao động để xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với những nội dung, điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với các quy định của pháp luật lao động, luật Công đoàn, luật Bảo hiểm xã hội./.

N.D