Cơ cấu tổ chức UBND huyện

26/01/2016 03:22 Số lượt xem: 3960

UBND HUYỆN QUẾ VÕ


1. Chủ tịch UBND huyện


Đồng chí: Hoàng Minh Xuyên
Phó Bí thư Huyện Ủy - Chủ tịch UBND huyện
Thư điện tử: hmxuyen.qv@bacninh.gov.vn


2. Phó Chủ tịch TT UBND huyện


Đồng chí: Đặng Văn Tuấn
UVBTV - Phó Chủ tịch TT UBND huyện
Thư điện tử: dvtuan.qv@bacninh.gov.vn

 

3. Phó Chủ tịch UBND huyện


Đồng chí: Nguyễn Văn Thành
Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện
Thư điện tử: nvthanh.qv@bacninh.gov.vn

 

THÀNH VIÊN UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 - 2021:

1. Ông Hoàng Minh Xuyên - Chủ tịch UBND huyện;

2. Ông Đặng Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện;

3. Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện;

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Ông Nguyễn Văn Bảng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;

6. Ông Lê Xuân Hồng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;

7. Ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;

8. Ông Trần Văn Ngà - Chánh Văn phòng HĐND&UBND;

9. Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng Nội vụ;

10. Ông Nguyễn Văn Tụ - Trưởng phòng Tư pháp;

11. Ông Nguyễn Tiến Tiêm - Chánh Thanh tra;

12. Ông Nguyễn Duy Luyện - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin;

13. Ông Phạm Đình Đức - Trưởng phòng Y tế;

14. Ông Nguyễn Đắc Hữu - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

15. Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Thời tiết ngày 22/09/2017

Không lấy được dữ liệu từ server