Cơ cấu tổ chức UBND huyện

26/01/2016 03:22 Số lượt xem: 16615

UBND HUYỆN QUẾ VÕ


1. Chủ tịch UBND huyện


Đồng chí: Đặng Văn Tuấn
Phó Bí thư Huyện Ủy - Chủ tịch UBND huyện
Thư điện tử: dvtuan.qv@bacninh.gov.vn


2. Phó Chủ tịch UBND huyện


Đồng chí: Nguyễn Bá Quân
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
Thư điện tử: nbquan.qv@bacninh.gov.vn

 

THÀNH VIÊN UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016 - 2021:

1. Ông Đặng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện;

Ngày tháng năm sinh: 27/04/1972.                                                      

Quê quán: Phượng Mao - Quế Võ - Bắc Ninh.

Nơi cư trú: Thị trấn Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Nơi làm việc: UBND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/11/1999;    Ngày chính thức: 03/11/2000.

Quá trình công tác:

Từ tháng 8/1992 đến tháng 7/2003 - Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo huyên;

Từ tháng 8/2003 đến tháng 8/2004 - Kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện;

Từ tháng 9/2004 đến tháng 7/2006 – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện;

Từ tháng 8/2006 đến tháng 4/2010 - Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp huyện;

Từ tháng 5/2010 đến tháng 01/2013 - Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện;

Từ tháng 02/2013 đến tháng 3/2016 - Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nội vụ huyện;

Từ tháng 4/2016 đến tháng 6/2019 - Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2020 - Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2020 - Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Từ tháng 9/2020 đến nay - Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

2. Ông Nguyễn Bá Quân - Phó Chủ tịch UBND huyện;

3. Ông Nguyễn Văn Bảng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;

4. Ông Nguyễn Văn Cương- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;

5. Ông Trần Văn Ngà - Chánh Văn phòng HĐND&UBND;

6. Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng phòng Nội vụ;

7. Ông Nguyễn Văn Tụ - Trưởng phòng Tư pháp;

8. Ông Nguyễn Tiến Tiêm - Chánh Thanh tra;

9. Ông Nguyễn Anh Thắng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin;

10. Ông Phạm Đình Đức - Trưởng phòng Y tế;

11. Ông Nguyễn Đắc Hữu - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

12. Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.