Chuyển biến trong lĩnh vực Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới tại huyện Quế Võ

12/02/2019 15:24 Số lượt xem: 252

Trong cơ cấu kinh tế huyện Quế Võ, năm 2018 khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 9,8%, mặc dù vậy dưới sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND, ngành Nông nghiệp huyện Quế Võ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực: Giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2018 tăng bình quân 4,1%/năm; đạt và vượt 6/7 chỉ tiêu phát triển nông nghiệp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Bên cạnh đó, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong nông nghiệp, nông thôn huyện Quế Võ sau nửa nhiệm kỳ là công tác xây dựng Nông thôn mới đã hoàn thành trước kế hoạch đề ra, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn huyện Quế Võ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp được triển khai thực hiện tích cực. Một số nông sản như gạo tẻ thơm Quế Võ, khoai tây Quế Võ đã được xây dựng thương hiệu. Toàn huyện đã hình thành 20 vùng sản xuất khoai tây diện tích gần 1900 ha; 47 vùng lúa năng suất, chất lượng cao, với diện tích trên 900 ha; 03 vùng trồng cà rốt, diện tích 45 ha; 5 vùng trồng chuối 69 ha... Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình: Thỏ NEWDILAN ở Đức Long, chim bồ câu Pháp ở Cách Bi, Chi Lăng; chăn nuôi lợn, gia cầm ở Phương Liễu; vùng nuôi cá lồng trên sông Đuống ở Đức Long; trồng nấm ở Phù Lãng.... đưa sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực, đạt và vượt 6/7 chỉ tiêu Đại hội đề ra. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác tăng từ 111,6 triệu đồng năm 2015, đến năm 2018 ước đạt 126 triệu đồng, đạt mục tiêu đề ra, bình quân giai đoạn 2016 - 2018 tăng 4,1%/năm. Trong nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện nghị quyết Đại hội, việc chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hoá vào sản xuất được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả cao. Điển hình như đối với xã Mộ Đạo. Năm 2017, xã Mộ Đạo đã đưa vào triển khai thực hiện mô hình “Làng kiểu mẫu” tại thôn Mộ Đạo theo Dự án đầu tư SAEMAUL của Hàn Quốc. Với mô hình này, việc  áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh theo hướng đồng bộ, khép kín, giải phóng sức lao động cho nông dân. Song song với đó, các hợp tác xã trong xã Mộ Đạo đã tập trung quy hoạch các vùng chuyên sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa, vùng chuyên trồng rau màu có giá trị kinh tế cao, phát huy hiệu quả các mô hình trang trại, gia trại VAC…

Bộ mặt Nông thôn mới Quế Võ ngày càng khởi sắc

 Cùng với phát triển nông nghiệp, trong nửa nhiệm kỳ Đại hội, phong trào xây dựng Nông thôn mới của huyện Quế Võ đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới với các giải pháp đồng bộ. Đến nay 100% các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% các trường học đạt chuẩn Quốc gia... Phong trào “Chung sức xây dựng huyện nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được các cấp, các ngành và đông đảo người dân trong huyện tham gia hưởng ứng. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tăng từ 82,23 tỷ đồng năm 2015 lên 406,76 tỷ đồng năm 2018. Tính đến hết tháng 6 năm 2018, toàn huyện đạt 380 tiêu chí, tăng 33 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ; 14/20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 06/06 xã trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 đã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và hiện nay đang đề nghị công nhận đạt huyện nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra trước 2 năm.

Tuy đạt được những kết quả tích cực như vậy, nhưng hiện nay sản xuất nông nghiệp huyện Quế Võ quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết tiêu thụ còn hạn chế… Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, huyện Quế Võ phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng nông nghiệp hàng năm từ 2-4%. Để thực hiện thành công mục tiêu đó, ngành nông nghiệp huyện Quế Võ đang tiếp tục tập trung đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng năng suất, chất lượng, giá trị hàng hóa; khuyến khích chăn nuôi tập trung theo kiểu công nghiệp, xa khu dân cư, đảm bảo năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…

Thực tế cho thấy, việc mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã thực sự thu được những bước tiến lớn, tạo thu nhập ổn định và nâng cao đời sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Bên cạnh đó, những kết quả vượt bậc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới cũng chính là những điểm nhấn quan trọng của ngành nông nghiệp huyện Quế Võ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây chính là cơ sở quan trọng để Quế Võ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ này./.

Bình Nguyên