Chung tay bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững

02/11/2018 14:00 Số lượt xem: 302

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Quế Võ luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo diện mạo mới trong bức tranh nông nghiệp, nông dân và nông thôn Quế Võ.

Trong quá trình triển chỉ đạo, khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Hội nông dân (HND) Quế Võ thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, hội viên nông dân về vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt chi hội, tổ chức các cuộc thi… Nội dung tuyên truyền tập trung vào kiến thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng các công trình vệ sinh môi trường, biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai, mưa lũ và phòng chống dịch bệnh… Qua đó từng bước nâng cao nhận thức và dần thay đổi hành vi của cán bộ, hội viên và người dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.  

Hội Nông dân  xã Chi Lăng phát động chung tay bảo vệ môi trường

Ngay từ đầu năm 2018, Hội nông dân huyện Quế Võ đã xây dựng Kế hoạch số 119-KH/HNDH về việc tổ chức thực hiện đảm bảo môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Kế hoạch được triển khai tới 21 HND các xã, thị trấn và 100% chi hội nông dân các thôn trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị chuyên đề và ký kết giao ước thi đua với 100% các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo môi trường trong sản xuất nông nghiệp, tập trung chủ yếu vào nội dung tuyên tuyền, vận động hội viên và nông dân thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật, hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật, không vứt vỏ bao bì, chai lọ thuốc trừ sâu bừa bãi trên đồng ruộng, xuống kênh mương và nguồn nước; sau khi sử dụng phải được thu gom để vào nơi quy định. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra. Phát động thực hiện phong trào vệ sinh đồng ruộng như thu gom túi nilon, bao bì, lọ thuốc bảo vệ thực vật và các loại hóa chất khác sau khi sử dụng.

Thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại xã Chi lăng

Qua kiểm tra cho thấy, 100%  Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện đã xây dựng kế hoạch, ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp; tổ chức phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên hưởng ứng phong trào Nông dân chung tay bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn về việc thu gom túi nilon, bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật và các loại hóa chất khác sau khi sử dụng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp trong huyện tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường trên địa bàn, trực tiếp chỉ đạo trồng, chăm sóc “hàng cây nông dân” chào mừng Đại hội HND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 tại xã Phù Lãng với trên 3.000 cây keo tai tượng. Cán bộ hội viên tích cực, chủ động tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường do các cấp hội phát động như: Tham gia ngày “chủ nhật xanh’’ dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng... góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường với phương châm “sạch từ nhà ra ngõ”. Từ những hoạt động thiết thực nêu trên, nhiều địa phương trong huyện đã cơ bản hạn chế được tình trạng bao bì, vỏ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật phác thải ra môi trường, đồng ruộng. Điển hình trong phong trào là HND các xã Chi Lăng, Hán Quảng, Cách Bi, Phù Lãng, Châu Phong, Đào Viên, Bằng An, Phượng Mao, Việt Thống. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân toàn huyện đối với công tác bảo vệ môi trường nói chung, nhất là công tác đảm bảo môi trường trong sản xuất nông nghiệp nói riêng, đồng thời tạo lập ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong các hộ dân.

Mô hình hàng cây nông dân tại xã Phù Lãng đang từng bước được nhân rộng.

Trên thực tế, qua hơn 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 20/10 xã trong huyện đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có tiêu chí số 17 về môi trường. Để giữ vững tiêu chí này, HND huyện cùng các hội, đoàn thể đã trực tiếp vận động cán bộ, hội viên và các hộ dân tham gia mô hình thu gom rác thải và vận chuyển xử lý rác thải đúng quy định; đồng thời bố trí thùng đựng rác công cộng trên mọi tuyến đường để người dân không đổ rác bừa bãi. 100% các thôn, xóm, khu phố đều có Tổ vệ sinh môi trường, đảm bảo việc thu gom vận chuyển  rác thảo về nơi xử lý đúng quy định.

Bằng nhiều hình thức truyền thông đa dạng, phong phú, công tác tuyên truyền của HND các cấp huyện Quế Võ đã góp phần tạo nên sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên và nhân dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường, sống thân thiện với môi trường. Thời gian tới, HND Quế Võ xác định tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân về  kiến thức về bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững và xây dựng nông thôn mới; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình về bảo vệ môi trường. Vận động hội viên và nông dân tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật, hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật, kêu gọi, huy động các hội viên đóng góp xây dựng và đặt các “thùng rác đặc biệt” trên các cánh đồng để người dân tự giác thu gom bỏ các loại rác thải độc hại đúng nơi quy định. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tích cực vận động nông dân tham gia công tác bảo vệ môi trường, từng bước tạo lập các mô hình “Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, tiếp tục pháp động và duy trì hiệu quả phong trào “Đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”, hạn chế sử dụng túi nilon, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững./.

D.C