Chủ động phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa

08/08/2019 16:37 Số lượt xem: 56

Đến thời điểm này, toàn huyện đã chăm sóc lúa mùa đợt 2 được 4.650ha, diện tích lúa đứng cái là 4.100ha. Các địa phương đang tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chủ động phát hiện sâu bệnh, dịch hại để có biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Theo dự báo của ngành nông nghiệp, hiện tại sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 đang vũ hóa tập trung trên lúa mùa sớm, mật độ phổ biến 0,1 - 0,2 con/m2 cao 1 - 3 con/m2; mật độ ổ trứng 10 - 15 quả/m2, cao 30 - 50 quả/m2. Sâu non nở tập trung từ ngày 02 đến ngày 09/08, mật độ phổ biến 7 - 10 con/m2, cao 20 - 30 con/m2, cục bộ 50 - 60/m2. Đây là lứa sâu gây hại cục bộ, chủ yếu trên những diện tích lúa mùa cấy trước ngày 10/7, ruộng xanh tốt, ven làng, ven hàng cây...

Chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, dịch hại, đảm bảo cho lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi

Ngoài ra còn có một số đối tượng sâu bệnh gây hại khác như chuột, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh bạc lá, khô vằn, đốm sọc vi khuẩn gây hại nhẹ trên lúa. Để giảm thiểu tác hại do sâu, bệnh gây ra, các địa phương cần hướng dẫn, chỉ đạo bà con nông dân triển khai phun trừ cho diện tích lúa có mật độ sâu non từ 50 con trở lên ở giai đoạn đẻ nhánh và từ 20 con/m2 trở lên ở giai đoạn đứng cái, làm đòng. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, phòng trừ kịp thời hiệu quả các đối tượng sinh vật hại khi đến ngưỡng, tránh phun thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường./.

BT