CHỈ THỊ về việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã năm 2019

11/06/2019 16:47 Số lượt xem: 262

Lời BBT: Ngày 05/6/2019, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã năm 2019. Theo đó năm 2019, UBND huyện chỉ đạo xã Chi Lăng thực hành diễn tập xử lý tình huống phòng chống thiên tai và xã Châu Phong thực hành diễn tập báo động kiểm tra bất thường trong việc huy động lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”. Để giúp ban đọc có thêm thông tin về công tác chuẩn bị diễn tập, BBT Cổng Thông tin điện tử Quế Võ giới thiệu toàn văn nội dung Chỉ thị số 06 nêu trên.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, việc triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong nhân dân thực hiện chưa thường xuyên; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa chủ động, nhất là việc chuẩn bị về lực lượng, vật tư, phương tiện có nơi còn hạn chế, tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều, vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi vẫn còn xảy ra.

Diễn tập PCTT, tìm kiếm cứu nạn xã Đào Viên năm 2018

Trước những biến động bất thường của thời tiết cho thấy, tình hình bão lũ năm 2019 diễn biến khó lường. Trong khi hệ thống đê điều của huyện còn nhiều điểm xung yếu, khi gặp lũ cao, gió bão lớn có thể xảy ra các sự cố tình huống phức tạp. Xuất phát từ tình hình trên, để tăng cường nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành chủ động phòng ngừa giảm nhẹ hậu quả khi thiên tai xảy ra, để cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã đạt kết quả cao, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Các ngành, đoàn thể, các thành phần tham gia diễn tập từ huyện đến cơ sở phải nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu nội dung của cuộc diễn tập. Nắm chắc các nguyên tắc, vận dụng, xử lý linh hoạt các tình huống, sát với đặc điểm yêu cầu thực tế của địa phương. Chuẩn bị chu đáo, toàn diện các nội dung diễn tập, đảm bảo sát với thực tế nhiệm vụ phòng chống thiên tai ở cơ sở. Qua diễn tập phải nâng cao được năng lực trình độ chỉ huy, điều hành của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp hiệp đồng giữa các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, rút ra được bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức chuẩn bị phòng chống thiên tai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình hiện nay, bảo đảm tiết kiệm, không phô trương hình thức, không làm ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chính trị khác và tư tưởng của nhân dân.

2. Trong thời gian diễn tập, các lực lượng tham gia diễn tập phải chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị, bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân. Tài liệu phục vụ cho diễn tập được quản lý theo chế độ bảo mật, phổ biến đúng đối tượng, sau diễn tập phải thu hồi lưu trữ và quản lý chặt chẽ.

3. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND huyện và Ban chỉ đạo diễn tập xây dựng kế hoạch diễn tập. Ban chỉ đạo, ban đạo diễn, ban nội dung và các thành phần tham gia diễn tập thông qua kế hoạch diễn tập với UBND huyện và chỉ đạo xã Chi Lăng, Châu Phong chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật chất, phương tiện phục vụ cho diễn tập.

4. Xí nghiệp KTCTTL Quế Võ phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hướng dẫn lực lượng tham gia thực binh của xã Chi Lăng tập huấn kỹ thuật, xử lý trong công tác chống úng nội đồng.

5. Công an huyện có nhiệm vụ cử lực lượng phối hợp với Ban CHQS huyện bảo vệ an toàn cuộc diễn tập.

6. Phòng Y tế hiệp đồng với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo đủ cán bộ y tế, phương tiện diễn tập và tập huấn cho cán bộ y tế xã Chi Lăng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia diễn tập.

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch bảo đảm và cấp đủ kinh phí kịp thời phục vụ diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đã được phê duyệt.

8. Phòng Văn hoá - Thông tin, Đài phát thanh huyện làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho các thành phần tham gia diễn tập và nhân dân hiểu được mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập.

9. Bưu điện Quế Võ, Trung tâm viễn thông Quế Võ đảm bảo thông tin, liên lạc thông suốt trong thời gian luyện tập và diễn tập.

10. UBND xã Chi Lăng xây dựng đầy đủ văn kiện diễn tập (theo hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Ban CHQS huyện, Xí nghiệp KTCTTL Quế Võ), có kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập, tổ chức tập huấn cho các ban, ngành, thành viên tham gia diễn tập theo kế hoạch của Ban chỉ đạo, Ban nội dung - Đạo diễn.

UBND Châu Phong có kế hoạch huy động kiểm tra nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ.

Đề nghị Đảng uỷ xã Chi Lăng, Đảng uỷ xã Châu Phong lãnh đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, vận hành tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu.

Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND xã Chi Lăng, UBND xã Châu Phong tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

BBT