Chỉ thị về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Quế Võ

22/03/2017 14:47 Số lượt xem: 3385

Để nghiêm túc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện yên cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các ngành quyết liệt thực hiện chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Hiện nay, tình trạng vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường và hành lang àn toàn giao thông đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn huyện, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức giải tỏa nhưng việc tái chiếm vẫn tiếp tục diễn ra sau mỗi lần ra quân.

Để nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 17/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các ngành quyết liệt thực hiện chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện, với những nội dung sau:

1. Các cơ quan ban ngành đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và của huyện trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ để người dân, các cơ quan đơn vị hiểu và tự giác thực hiện; đồng thời, triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp giải tỏa, tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo sai quy định; thu giữ hàng hóa, vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan trên địa bàn quản lý; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017.

2. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, thống kê tình trạng vi phạm làm mái che, mái vẩy, biển quảng cáo sai quy định; thu giữ hàng hóa, vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan thuộc địa bàn quản lý; lập kế hoạch giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn; tích cực tuyên truyền và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm biết để tự tháo dỡ; đồng thời lập biên bản, xử phạt và thông báo kế hoạch cưỡng chế giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm mà không tự tháo dỡ; thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2017.

Từ 01/4/2017 đến ngày 01/6/2017, UBND các xã, thị trấn chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan của huyện để tổ chức thực hiện cưỡng chế giải tỏa đối với tất cả các trường hợp như mái che, mái vẩy, biển quảng cáo sai quy định; thu giữ hàng hóa, vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ảnh hướng đến an toàn giao thông mà không tự tháo dỡ. Việc cưỡng chế giải tỏa phải tiến hành kiên quyết, xử lý triệt để đối với tất cả các trường hợp vi phạm; giao và quy định rõ trách nhiệm cho chính quyền thôn, khu phố, cán bộ phụ trách nếu để tình trạng tái lấn chiếm xảy ra.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu không thực hiện xong công tác giải tỏa hoặc để tình trạng tái lấn chiếm diễn ra trên địa bàn quản lý sau đợt ra quân lần này.

3. Công an huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng chỉ đạo lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền, lập kế hoạch giải tỏa, tổ chức cưỡng chế xử lý vi phạm; điều tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi chống đối theo đúng quy định của pháp luật.

4. Ban An toàn giao thông huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quyết huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh huyện và các cơ quan liên quan tích cực phối hợp xây dựng chuyên mục tuyên truyền và hỗ trợ công tác giải tỏa, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

5. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, cơ sở và doanh nghiệp phải gương mẫu trong quản lý vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường trước Trụ sở cơ quan, đơn vị của mình và chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở để giải tỏa vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, không để xảy ra tình trạng vi phạm trước Trụ sở cơ quan, đơn vị; nếu đơn vị nào vi phạm thì thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

6. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm trước UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Nhận chỉ thị này yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

BBT

Thời tiết ngày 25/05/2018

Không lấy được dữ liệu từ server