Chi cục thuế huyện Quế Võ tập huấn triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và triển khai Hóa đơn điện tử

20/12/2017 09:09 Số lượt xem: 919

    Ngày 15/12, Chi cụ thuế huyện Quế Võ phối hợp với Cục thuế tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai diện rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (ETAX), giao dịch thuế điện tử và hóa đơn điện tử cho  kế toán các cơ quan, kế toán các doanh nghiệp trên địa bàn do Chi cục thuế huyện quản lý. 

    Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được đại diện Cục thuế tỉnh Bắc Ninh giới thiệu quy trình thực hiện hệ thống thuế điện tử ETAX bao gồm: đăng ký sử dụng dịch vụ, kê khai điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, tra cứu thông tin, thông báo thuế. Đồng thời, giải đáp các vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ giao dịch điện tử, hóa đơn điện tử, qua đó giúp doanh nghiệp nắm bắt và triển khai áp dụng sớm. Triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế giữa người nộp thuế với cơ quan thuế qua Email theo quy định... Hệ thống dịch vụ thuế điện tử ETAX là phần mềm một cửa tập trung cho phép doanh nghiệp chỉ cần sử dụng 01 tài khoản, đăng nhập vào 01 hệ thống để sử dụng tất cả các dịch vụ, quản lý tất cả các hồ sơ thuế. Kết quả cho thấy nhiều ưu điểm của hệ thống như: đáp ứng tiện ích khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, tra cứu số thuế... Việc triển khai hệ thống dịch vụ hóa đơn điện tử cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn huyện sẽ mang lại nhiều lợi ích về chi phí, thuận tiện và an toàn trong quản lý không chỉ cho các doanh nghiệp mua, bán hàng hóa, dịch vụ mà còn cho cả xã hội./.

 

Văn Dương ( Đài PT Quế Võ)

Thời tiết ngày 17/01/2019

Không lấy được dữ liệu từ server