Chi bộ thôn Yên Giả - xã Yên Giả huyện Quế Võ lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ sự đồng thuận của Nhân dân

29/07/2020 08:52 Số lượt xem: 75

Trong những năm qua, Chi bộ thôn Yên Giả - xã Yên Giả đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện các chương trình, kế hoạch đặt ra trong đó xây dựng nông thôn mới(NTM), nông thôn mới kiểu mẫu đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thôn Yên Giả ngày một khang trang, sạch đẹp

Thôn Yên Giả (xã Yên Giả, huyện Quế Võ) có 350 hộ với 1.200 nhân khẩu, Chi bộ thôn có 54 đảng viên. Những năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu đạt được nhiều kết quả quan trọng về các tiêu chí cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi... Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong thôn được nâng lên rõ rệt., công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, các chủ trương, nghị quyết của Đảng đều được quán triệt kịp thời đến cán bộ, đảng viên. Duy trì thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng...  Chi bộ thôn đã phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, tâm huyết chăm lo xây dựng địa phương ngày càng phát triển, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Căn cứ vào chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và tình hình thực tiễn của khu dân cư, chi bộ tổ chức họp đảng viên bàn bạc thống nhất ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đặc biệt, Chi bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng NTM. Mỗi cán bộ, đảng viên trong thôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, thông suốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các biện pháp thực hiện. Ban Chi ủy đã tổ chức quán triệt, phân công cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm thực hiện những công việc cụ thể, gương mẫu đi đầu trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, Chi bộ thôn còn đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dânbằng những việc làm cụ thể như: vận động nhân dân hiến đất, làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ kinh phí, ngày công xây dựng hạ tầng cơ sở ...

Đồng chí Phùng Thị Toàn – Bí thư chi bộ thôn Yên Giả cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, Chi bộ đã ra nghị quyết chuyên đề, quán triệt sâu sắc chủ trương, quyết tâm và sự chỉ đạo của cấp trên về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cho toàn thể cán bộ và nhân dân trong xóm, trước hết là cán bộ, đảng viên. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; kiên trì, đẩy mạnh kết hợp nhiều hình thức, công tác tuyên truyền đã đem lại kết quả, nhân dân thông suốt, nhất trí đồng lòng hưởng ứng, tạo tiền đề thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả cao.

Với cách làm như vậy, thôn Yên Giả đã trở thành thôn đi đầu trong mô hình tích tụ ruộng đất từ năm 2015 (với mô hình từ 5-20ha). Nhiều mô hình cấy lúa thương phẩm liên kết bao tiêu sản phẩm với công ty Xigenta Đại Thành được thực hiện.... Chính vì sự nhận thức đúng đắn cũng như trách nhiệm của cán bộ đảng viên mà phong trào xây dựng nông thôn mới được hưởng ứng mạnh mẽ, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước thôn đã phát huy nội lực với những việc làm cụ thể như: Thường xuyên tổ chức ngày chủ nhật xanh, trồng và chăm sóc nhiều các tuyến đường hoa với sự tham gia đông đảo của cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên  và nhân dân. Chi bộ phát động phong trào sạch đường, đẹp ngõ với khẩu hiệu “Đường gần nhà ai người ấy trồng. Ngõ nhà ai người đó quét”. Do vậy đường làng ngõ xóm ngày càng sạch đẹp. Nhiều hộ gia đình đã đóng góp tiền và ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng năm 2018 tổng số tiền thu được gần 100 triệu đồng. Điển hình là gia đình đồng chí Lê Tiến Quỳ 49 năm tuổi đảng đã hiến gần 100m2 đất để xây dựng dãnh thoát nước của thôn.…hàng năm có 95% hộ dân trong thôn đạt gia đình văn hóa, thôn 5 năm liền được công nhận làng văn hóa. Đồng thời, chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, triển khai xây dựng hương ước, quy ước thôn làng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương. Nhân dân trong thôn đã thực hiện tốt nếp sống văn hóa, các quy ước trong việc cưới, việc tang tại khu dân cư và thường xuyên giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; không vứt rác ở nơi công cộng, hàng tuần đều ra quân vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Những việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, đảng viên đã tác động trực tiếp đến người dân, giúp họ nhận thức rõ xây dựng NTM là phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội mà người thụ hưởng là người dân. Với những kết quả trên chi bộ thôn Yên Giả đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.  5 năm liền chi bộ được Đảng ủy xã đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tiêu biểu năm 2019Chi bộ thôn Yên Giả được Tỉnh ủy Bắc Ninh tặng Bằng khen 5 năm liền là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, chi bộ thôn Yên Giả tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm đội ngũ đảng viên trong chi bộ và đảng viên sinh hoạt nơi cư trú tích cực đi đầu trong cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực trong việc nâng cao các tiêu chí NTM góp phần xây dựng xã Yên Giả trở thành xã NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu./.

Nguyễn Duy Tú - UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung Tâm Chính trị huyện.