Châu Phong phát huy vai trò các đoàn thể trong xây dựng Nông thôn mới

13/02/2019 15:05 Số lượt xem: 210

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), trên cơ sở rà soát đánh giá tình hình và điều kiện thực tế cơ sở, ngay từ năm 2011 Đảng ủy xã Châu Phong đã có nghị quyết lãnh đạo chuyên đề và thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai từng bước thực hiện các tiêu chí NTM một cách chủ động, tích cực. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội, song mỗi năm xã đều hoàn thành từ 2-3 tiêu chí và đến hết năm 2017 Châu Phong đã đạt được 17/19 tiêu chí.

Năm 2018, Châu Phong là một trong 6 xã còn lại của huyện Quế Võ phấn đấu về đích NTM, Đảng ủy xã đã có Nghị quyết tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện một cách tích cực, đảm bảo hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là giao thông và cơ sở vật chất văn hóa. Chú trọng chỉ đạo công tác phối hợp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể xã trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân dân gắn với nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn.

Bộ mặt Nông thôn mới Châu Phong ngày càng khởi sắc

Do điều kiện kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn nên tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông và cơ sở vật chất văn hóa bước đầu còn chậm vì nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng của xã hạn chế. Song được sự quan tâm của huyện và quyết tâm chính trị của địa phương, xã đã huy động mọi nguồn lực cộng với sự hỗ trợ từ cấp trên để tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng 35.906,5 m2  đất nông nghiệp, đầu tư xây gần 30 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng hệ thống giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, trường học trên địa bàn. Đến cuối năm 2018, Châu Phong đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Hiện tại xã đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để triển khai xây dựng mới trường Mầm non và THCS ra vị trí quy hoạch nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tiêu chí về trường học.

Trường THCS Châu Phong được nâng cấp khang trang

Thực tế xây dựng NTM ở Châu Phong cho thấy trong quá trình triển khai thực hiện, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội luôn được phát huy một cách hiệu quả thông qua việc gắn mục tiêu thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào chương trình công tác của các đoàn thể. Do vậy mỗi đoàn thể đều có những việc làm thiết thực, hiệu quả như mô hình khu dân cư an toàn, mô hình làng ba sạch, đường hoa phụ nữ, đường điện thắp sáng của thanh niên… Nhiều thôn trong xã 100% tuyến đường đã có điện thắp sáng. Chi hội nông dân, cựu chiến binh các thôn chủ động phối hợp với Ban công tác Mặt trận làng làm tốt công tác tuyên tuyền vận động các nguồn quỹ theo hình thức xã hội hóa để củng cố khu trung tâm văn hóa, sân chơi, bãi tập thể dục thể thao, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giáo dục… Đặc biệt đã vận động nhân dân hiến 220 m2 đất, trị giá 1,2 tỷ đồng để mở rộng nút thắt giao thông đường liên xã.

Đường hoa, điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới xã Châu Phong

Bên cạnh đó cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cơ sở luôn chú trọng việc phân công, phân nhiệm, phát huy trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhờ vậy từ khi triển khai chương trình mục tiêu xây dựng NTM đến nay, đặc biệt là trong quy hoạch sử dụng đất và xây dựng hạ tầng, địa phương không để xảy ra sai phạm hoặc những vấn đề phức tạp nảy sinh.

Mặc dù đạt được kết quả ban đầu một cách tích cực, song Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã xác định để đáp ứng tốt hơn nhu cầu và phúc lợi xã hội cho nhân dân thì một số tiêu chí cần phải được quan tâm chỉ đạo thực hiện sâu hơn nữa, đồng thời là củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí một cách bền vững. Tiếp tục huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn tài chính và sự quan tâm tạo điều kiện của cấp trên cho những năm tiếp theo. Gắn việc xây dựng NTM theo hướng đô thị với việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo phù hợp với các tiêu chí nông thôn mới theo mặt bằng chung của huyện. Xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố hệ thống giao thông - thủy lợi tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại và phục vụ đi lại của nhân dân. Tiếp tục đầu tư xây dựng khu trung tâm văn hóa, cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2, tạo mọi điều kiện túc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Xã luôn tạo điều kiện để người dân mở rộng sản xuất kinh doanh nâng cao thu nhập

Giải pháp mà Châu Phong đề ra là tiếp tục củng cố, phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực gắn với phân công trách nhiệm rõ ràng đối với các tập thể, cá nhân, phát huy tính chủ động trong thực thi công vụ, không trông chờ, ỷ lại. Quản lý chặt chẽ và thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng đất, tranh thủ sự quan tâm của cấp trên để tạo nguồn kinh phí trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong đó có các dự án về đấu giá chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn, không để xảy ra vi phạm về quản lý đất đai, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về đất đai còn tồn đọng. Phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh tế xã hội, nhất là việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu, hòa nhịp cùng sự phát triển chung của Huyện nông thôn mới Quế Võ./.

D.C