Bước chuyển trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Quế Võ

29/07/2020 09:04 Số lượt xem: 120

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên huyện Quế Võ được nâng lên rõ rệt, tạo chuyển biến tích cực về tác phong, lề lối làm việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ; những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương được giải quyết; các phong trào thi đua được đẩy mạnh …

Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện Quế Võ năm 2019

Ngay khi có Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp trên về triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Quế Võ chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện nghiêm, bảo đảm đúng quy định, theo chuyên đề hằng năm. Căn cứ vào chuẩn mực đạo đức đã xây dựng của các chi bộ, đảng bộ, từng cán bộ, đảng viên tự liên hệ xây dựng kế hoạch cá nhân phấn đấu, rèn luyện làm theo Bác gắn với Bản cam kết đăng ký, phấn đấu rèn luyện của đảng viên và gửi cho chi bộ biết để giúp đỡ, theo dõi việc thực hiện; các chi bộ đưa việc học tập vào nội dung sinh hoạt hằng tháng, gắn với lựa chọn vấn đề để chỉ đạo giải quyết. Kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hằng năm. Trong 3 năm từ 2018 đến 2020, tỷ lệ đảng viên đăng ký làm theo Bác tại các chi bộ, đảng bộ của huyện đều đạt hơn 90%.

Đặc biệt, để thực hiện Chỉ thị 05 hiệu quả, thiết thực gắn với nhiệm vụ cụ thể tại địa phương, đơn vị, Huyện ủy Quế Võ chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở mỗi năm lựa chọn 1 đến 2 việc còn nổi cộm, bức xúc, được dư luận nhân dân địa phương quan tâm để giải quyết, khắc phục dứt điểm. Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực, vấn đề chủ yếu như: Sử dụng và quản lý đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng giao thông nông thôn; xử lý dứt điểm các vụ việc sau thanh tra, kiểm tra của cấp trên; những việc tồn đọng sau “dồn ô đổi thửa”; quản lý tài chính thôn… Kết quả, đến tháng 4 năm 2020, cấp huyện có 30/31 vấn đề bức xúc, nổi cộm được giải quyết; các xã, thị trấn lựa chọn và đã giải quyết 6/11 vụ việc.

Về việc tổ chức đối thoại với nhân dân, nhất là đối với lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được huyện Quế Võ chỉ đạo thực hiện tích cực. Từ năm 2016 đến nay, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp 21 cuộc với gần 1,3 nghìn lượt người tham dự, đã có 139 ý kiến, kiến nghị và đến nay cơ bản các ý kiến được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn chủ trì 79 cuộc đối thoại với nhân dân, với gần 6,5 nghìn lượt người tham dự, đã có 672/687 ý kiến, được giải quyết…

Từ thực tiễn triển khai Chỉ thị 05, nhiều tập thể, cá nhân điển hình có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát hiện, lựa chọn công khai, dân chủ ở các địa phương, đơn vị. Qua đó tạo khí thế, phong trào thi đua, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, đồng thời góp phần tích cực nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Tiêu biểu như: Đảng bộ xã Mộ Đạo; Chi bộ Trung tâm Y tế huyện; Hội LHPN huyện; cô giáo Nguyễn Thị Tình, Trường THCS Nguyễn Cao; cô giáo Nguyễn Việt Hà, Trường Tiểu học Việt Hùng 2…

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quế Võ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực trong học và làm theo Bác; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai hiệu quả theo các chuyên đề hằng năm, nhất là lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết, tháo gỡ ngay từ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời, uốn nắn những cách làm chưa hiệu quả./.

Nguyễn Duy Tú - UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung Tâm Chính trị huyện.